Kortų žaidimas Tūkstantis

1000 ir viena... akis! Linksmas ir smagus žaidimas, kuriame tapti turtingu tampi vien rinkdamas teisingas kortas. Tūkstantis, tai žaidimas, reikalaujantis susikaupimo ir atidumo, jame gausu įvairių triukų ir vingrybių, tad žaisti „Tūkstantį“ – vienas malonumas!
Kortų žaidimas tūkstantis

Žaidimo tūkstantis taisyklės

Kiek žaidėjų žaidžia?

Kortų žaidimas Tūkstantis žaidžiamas 2, 3 ar 4 – iese.

Žaidimui reikalingos priemonės

Kortų žaidimas Tūkstantis žaidžiamas su tradicine kortų kalade, dažniausiai su 24 kortomis. Kortų rango eilė tokia: tūzas (11 akių), dešimtakė (10 akių), karalius (4 akys), dama (3 akys), valetas (2 akys), devynakė (0 akių). Iš viso kaladėje yra 120 akių (4×11 + 4×10 + 4×4 + 4×3 + 4×2).

Kas pirmasis dalina kortas, dažniausiai nusprendžiama burtų keliu. Vėliau sekančiai partijai kortos dalijamos pagal laikrodžio rodyklę – kortų dalytoju tampa iš kairės sėdintis žaidėjas.

Kortų žaidimo Tūkstantis tikslas

Pirmajam surinkti daugiausiai – 1000 akių.

Geriausi kazino žaidimams:

Kortų žaidimas Tūkstantis. Kaip žaisti?

Kai žaidžia 4 žaidėjai

Dalytojas kruopščiai išmaišo kortas ir jas pirmiausia duoda perkelti iš dešinės sėdinčiam žaidėjui. Tada visiems žaidėjams (išskyrus dalytoją) padalijamos kortos – iš pradžių duodama po 3 kortas, dar 3 užverstos kortos padedamos ant stalo (jos toliau žaidime vadinamos Pirkiniu), vėliau žaidėjams išdalinama dar po 4 kortas, tad iš visos žaidėjai gauna po 7 kortas. 

Jeigu kuris nors iš žaidėjų gauna 4 devynakes, jas atverčia ant stalo ir dalytojas privalo surinkti visų žaidėjų kortas, išmaišyti kaladė, duodi perkelti iš dešinės sėdinčiam žaidėjui ir vėl kortas tokiu pat būdu padalinti iš naujo.

Jeigu kuris nors žaidėjas gauna 3 devynakes, jis gali surengti kortų loteriją. Žaidėjas padeda visas 3 atverstas devynakes ant stalo, o kiti 2 likę žaidėjai padeda po 1 užverstą – raudonos arba juodos – spalvos kortą. Loterijos rengėjas pasirenka kažkurią iš savo devynakių ir tuomet prasideda pirmasis taškų skaičiavimas:

Jeigu nei vienas iš žaidėjų neatspėja loterijos rengėjo pasirinktos kortos spalvos, pirmuosius 100 akių-taškų gauna loterijos rengėjas.

Jeigu vienas žaidėjas spalvą atspėja, o kitas ne – tai atspėjusysis gauna 100 akių-taškų.

Jeigu abu žaidėjai atspėja spalvą, jie abu pasidalina po 50 akių-taškų.

Kiekviena partija turi „Statymo“ ir „Žaidimo“ etapus.

tukstantis (1000) zaidimas

Statymo etapas

Baigus dalinti kortas ir/arba surengus loteriją prasideda žaidimas. Kortų dalytojui iš kairės sėdintis žaidėjas pirmasis pasako savo statymą, kuris įprastai būna 100 akių, todėl ir žaidėjas turi garsiai sušukti „Šimtas!“. Vėliau likusieji žaidėjai eidami iš eilės turi didinti statymą, vis pridėdami po 10 akių, pvz.: 110 ar 120. Taip statymas didinamas ir žaidėjai varžosi tol, kol 2 žaidėjai iš eilės pasako, jog pasuoja ir sušunka „Pas!“. Be to, vieną kartą pasavęs, žaidėjas tolimesniame šio žaidimo raunde nedalyvauja. Tada dalytojas atverčia visas 3 žaidimo pradžioje ant stalo padėtas kortas ir jas atiduoda laimėtojui.

Statymo etape sužinomas norimų surinkti akių skaičius žaidimo pabaigoje. Šiuo atveju verta prisiminti, jog daugiausiai galima surinkti 120 akių, tad atrodytų, jog ir statyti galima tik iki 120, tačiau žaidimas Tūkstantis turi ir specialių „tips‘ų“, dėl kurių žaisti tampa daug įdomiau. Svarbu turėti ne tik aukščiausią vertę turinčias kortas (tūzą ir dešimtakę), bet ir kortų „poras“ – vienodos spalvos karalių ir damą.

Kiekvienos kortų rūšies pora taip pat turi skirtingos vertės akių skaičius:

Vynų karalius ir karalienė – 40 akių kortu zaidimas tukstantis

Kryžių karalius ir karalienė – 60 akių

Būgnų karalius ir karalienė – 80 aki

Širdžių karalius ir karalienė – 100 akių

Svarbu paminėti, jog jūs galite keisti ir savo statymą, jeigu su tomis 3 kortomis, pvz, gaunate vienodos spalvos – juodos arba raudonos – vynų porelę, nes, kaip minėta, jos padidina pirkinio vertę. Šiuo atveju galite didinti savo statymą daugiau nei iki 120 akių, pavyzdžiui, jeigu turite vynų karalių ir karalienę, jūsų statymas gali būti daugiausiai 160 akių, jeigu turite širdžių karalių ar karalienę – 220 akių. 

Dar vienas svarbus akcentas

Turėdami porelę tik faktiškai galite pridėti papildomą akių sumą, nes prasidėjus „Žaidimo“ etapui, iš tiesų galite taškų ir negauti. Jei žaidėjas mato, kad nesurinks reikiamo akių skaičiaus, kurį pareiškęs laimės varžybas, gali vieną kartą visos partijos metu atsisakyti žaisti. Tada abiems jos varžovams užrašoma po 60 akių. Kodėl reikia didinti statymą? Atsakymas paprastas – tokiu būdu jūs priartėjate prie laimėjimo.

Pasibaigus statymo etapui, tas žaidėjas, kuris pasakė didžiausią akių skaičių, kurį planuoja surinkti, turi teisę pasiimti 3 užverstas korteles ant stalo. Tuo metu žaidėjas savo rankose turi net 10 kortų, tačiau privalo išdalinti po 1 kortą kiekvienam savo oponentui. Įdomu tai, jog žaidėjas neprivalo atiduoti būtent tas 3 korteles nuo stalo – jis laisvai gali pasirinkti ir atiduoti jau prieš tai turėtas kortas. Toliau Tūkstantis žaidimas tęsiasi su 8 kortelėmis kiekvienam žaidėjui. Esama ir šiek tiek kitokių žaidimo variacijų – pirkinio laimėtojas gali kortelių ir neišdalinti, o pasilikti, tačiau 3 nereikalingas korteles užverstas padeda ant stalo ir ant jų vėliau deda paimtų kirčių kortas. Šiuo atveju žaidėjai toliau „Tūkstantį“ tęsia su 7 kortomis.

Pirkinį galima laimėti ir ypatinguoju būdu, kuris jums atneštų dar daugiau akių. Riziką mėgstantis žaidėjas gali varžytis ir daryti statymus net nepažiūrėjęs į savo kortas. Šį statymo etapą galima pavadinti „akluoju“ arba „tamsiuoju“. Jei kiti žaidimo varžovai pasako akių skaičių, kurio pastarasis jau viršyti nebenori, tada jis gali pasižiūrėti į savo kortas ir tada turi 2 galimybes – žaisti ir varžytis toliau įprastu būdu arba pasuoti.

Tokiu būdu įsigijus pirkinį:

Ir laimėjimas, ir pralaimėjimas vertinamas dvigubai;

Atsisakius žaisti (pasavus), varžovai gauna po 120 akių;

Pirkinio kortas, nerodydamas kitiems, pasižiūri tik dalytojas ir atiduoda užverstas pirkėjui.

Be to, iš esmės kortų dalytojas žaidime nedalyvauja, jis „sėdi“ o už padalijimą jis pelno pirkinio kortų akių skaičių.

Geriausi kazino žaidimams:

Žaidimo etapas

Pasibaigus statymo etapui, prasideda žaidimas su kirčiais. Pirmąją kortą meta tas žaidėjas, kuris ir laimi pirkinį. Kortos kiekvieno žaidėjo metamos po 1 laikrodžio rodyklės kryptimi. Tas žaidėjas, kuris pradeda naują kirtimų ratą, iš esmės yra tas, kuris nustato pagrindinę kortų spalvą ir rūšį priešininkams. Taip pat žaidžiant su vienodos spalvos kortomis, turite išmesti aukštesnę nei priešininko kortą, jeigu norite laimėti kirtį. Jeigu nutinka taip, kad tokios spalvos kortų nebeturite – galite mesti it priešingos spalvos kortą (taip pat ir bet kokios vertės). Svarbu logiškai mąstyti – jeigu tuo metu neturite tos pačios spalvos kortos ar kozirio, kuris nustatomos išmetant poreles (išmesta karalienė nustato to kirčio kozirį) ar jų neturi ir jūsų priešininkai, visada geriausia išsimesti devynakes, kurios iš esmės yra bevertės kortos. 

tukstantis

Paprastas pavyzdys:

Žaidėjas A: karalius, valetas, devynakė (vynai)

Žaidėjas B: karalienė ir dešimtakė (vynai)

Žaidėjas C: tūzas (vynai)

Ėjimą pradeda žaidėjas A ir meta vynų karalių (4 akys). Žaidėjas B šiuo atveju turi mesti tos pačios spalvos aukštesnės vertės kortą – dešimtakę (10 akių). Logiška, jog žaidėjas neturėtų mesti karalienės, nes ji yra žemesnės vertės (3 akys) nei karalius, nebent žaidėjas A būtų išmetęs valetą (2 akys) ar devynakę (0 akių). C žaidėjas šiuo atveju turi aukščiausios vertės kortą – tūzą (11 akių). Ją meta ant stalo, laimi kirtį ir pradeda naują ratą.

Dar vienas svarbus žaidimo momentas yra tas, jog galite taškus pelnyti turėdami jau minėtas karaliaus ir karalienės poras. Be to, veiksmas su poromis (kirtimas su karalienė rankose taip pat turint ir karalių) svarbus ir tada, kai norite išlaikyti tam tikrą tolimesnio žaidimo spalvą ir rūšį, pavyzdžiui išmetate karalienę ir tolimesnė korta bus juodi būgnai – tokiu būdu jūs nustatote kirčio kozirį. Sekantį ėjimą privalome atlikti su būgnų karaliumi ir kitais būgnų koziriais.

Keletas galimų kirčio baigčių su koziriu:

Priešininkai taip pat išmeta būgnų karalių ir būgnų tūzą, tačiau kirčio jūs nelaimite. Jį laimi žaidėjas išmetęs tūzą, nes jis yra aukščiausia kozirio korta.

Jeigu žaidėjai tarkim būtų išmetęs širdžių karalių ir širdžių tūzą, kirtį vis tiek laimėsite jūs, nors turime žemesnės vertės kortą – karalienę, bet tuo pačiu ir galingiausią dabartiniu žaidimo momentu – kozirį.  

Dar vienas įdomus žaidimas žaidžiant porelėmis yra tas, galutinę kortų spalvą ir rūšį – kozirį – nustato tas, kuris paskutinis išmetė kortą ant stalo. Pavyzdžiui, jūs turite širdžių porelę, jūsų oponentas – vynų. Jūsų oponentas pirmasis išmetė vynų karalienę, vadinasi nustatė žaidimo kozirį, tačiau jūs išmetate širdžių karalienę ir kaipmat pakeičiate kozirį savo naudai! Štai kodėl šis žaidimas toks dinamiškas ir įdomus.

Kai visi ėjimai ir kirčiai atlikti (iš viso 7 arba 8) ateina metas skaičiuoti taškus! Jeigu esi lyderiaujantis žaidėjas ir nori tapti nugalėtoju, privalai patvirtinti, jog surinkai pradžioje statytą akių sumą, pvz., 160 akių, taip pat šansus laimėti padidina kryžių porelės turėjimas ir surinkti 103 taškai kirtimuose. Jeigu surinkai tokius skaičius – sveikinu, nes nugalėjai šį raundą!

Laimėtojo nustatymas ir taškų skaičiavimas

Kaip jau buvo minėta, lyderiaujantis žaidėjas privalo patvirtinti, jog surinko pradžioje statytą akių sumą. Jeigu nesurenka – iš bendros prieš tai jau įvykusių žaidimų surinktų taškų sumos privaloma atimti šiame raunde surinktą taškų skaičių. Kiti žaidėjai suskaičiuoja savo taškus ir jeigu suma baigiasi skaitmenimis 0-5, galutinė suma apvalinama į žemesniąja pusę, jeigu 6-9 suma apvalinama į aukštesnę. Pavyzdžiui, jūs surinkote 53 taškus, tokiu atveju apvalinama iki 50, o jeigu surinkote 56 taškus, suma apvalinama iki 60 akių.

Taigi, žaidimą laimi tas, kuris pirmasis surenka 1000 taškų-akių.

Geriausi kazino žaidimams:

Specialiosios kortų žaidimas Tūkstantis taisyklės

Jeigu norite, kad žaidimas taptų dar dinamiškesnis, painesnis ir verčiantis smagiau pasukti galvą, žaidime galite naudotis šiais triukais: 

„Paliktasis 100“

Ši situacija nutinka statymų fazėje. Viena iš taisyklių, jog žaidėjas, esantis dalijančiajam iš kairės, privalo pradėti statymą sakydamas „Šimtas!“. Kartais nutinka, jog abu po jo sekantys žaidėjai pasuoja ir privalo žaisti su statyta suma, nors ir nenori. Tokiu atveju dažniausiai sutariama, jog žaidėjas pasiima 3 pradžioje ant stalo padėtas korteles ir jų nerodo priešininkams bei naudoja savo reikmėms.

„Bomba“

Ši situacija taip pat nutinka, atliekant statymus. Statymų laimėtojas pasiima 3 ant stalo padėtas korteles, pasižiūri ir gali pasakyti ką nors, kas išreikštų jo nepasitenkinimą, pvz.: „Ups! Tikėjausi visai kitokių kortų“. Jeigu matote, kad nesurinksite reikiamų taškų-akių kiekio, kokį pasakėte pradžioje (ir tikėtina, jog pralaimėsite žaidimą) galite išmesti tikrą „bombą“, kuri reiškia, jog raundas nevyksta, jūsų oponentai iškart gauna papildomai po 60 akių (bendra 120 akių suma dalijama iš 2) prie bendros taškų sumos. Jūs, vietoje to, kad atimtumėte surinktų taškų sumą iš savo bendros taškų sumos, taškų skaičiavimo lentelėje nupiešiate didelį tašką – „bombą“. Bendru sutarimu nuspręsta, jog tokias „bombas“ gali atlikti kiekvienas žaidėjas po 3 kartus kiekviename žaidime. Žinoma, piknaudžiauti šiuo triuku taip pat negalima! Jis nors ir padės jums nepralaimėti iš karto, bet neišgelbės nuo nesėkmės, jeigu logiškai ir strategiškai nemąstysite.

„800 ir užstrigau“ kortu zaidimai tukstantis

Pasirinkus šią gudrybę, žaidėjai, kurie surenka 800 ar daugiau taškų toliau žaidime negali naudotis kitais triukais, išskyrus tada, jeigu žaidėjas laimi statymų žaidimą ir 3 kortas nuo stalo. Jeigu pastarasis pralaimi žaidimą ir jo bendra taškų suma sumažėja, tai jis vėl gali naudotis visais triukais – ir „Bomba“, ir „Paliktasis 100“, ir likusiaisiais. Šis triukas leidžia žaidime „užsibūti“ kiek ilgiau.

„17 ir mažiau? Ne, ačiū!“

Išdalijus kortas ir paaiškėjus, jog bendra 7 kortelių siekia 17 akių ar mažiau, jūs turite teisę parodyti savo kortas priešininkams ir paprašyti kortas išdalinti iš naujo. Tokia pati situacija nutinka, kai gaunate 4 devynakes. Šį veiksmą privalote atlikti dar prieš statymus – pavėlavus, deja, bet traukinys miegančių nelaukia😊 Jeigu taip nutinka net 2 kartus iš eilės, tai kortų dalytojas iš karto praranda 100 savo taškų ir kortas dalinti perduoda žaidėjui, sėdinčiam iš kairės.

Kortų žaidimas Tūkstantis dviese

„Tūkstantį“ galima žaisti ir dviese, tik su mažiau kortų. Dažniausiai pasidalijama po 6 kortas, o kitos atidedamos į šalį. Kas antrą partiją pradeda vis kitas žaidėjas. Pirmasis žaidimą pradėjęs žaidėjas pagal susitarimą turi surinkti 100 arba 120 taškų. Jeigu reikiamos taškų sumos nesurenka – jam įrašomas minusas (lygiai taip pat kaip žaidžiant keturiese ir taškai išminusuojami laimėjus 3 kortelių pirkinį). Kitą partiją jau kitas žaidėjas turi surinkti tam tikrą akių sumą. Be to, jeigu tokios taisyklės netenkina, galima žaisti ir be taškų minusavimo, nes žaidimas gali užtrukti labai ilgai.

Kortų žaidimas tūkstantis

Atlikus kirtį, žaidėjai iš kortų kaladės pasiima po vieną kortą ir taip kortas renka, kol nelieka kaladės ir kortos sužaidžiamos.

Galimas dar vienas žaidimo dviese variantas. Abu žaidėjai pasidalija po 8 korteles ir pasidaro 2 kortų bankus po 4 kortas. Vėlgi atliekami statymai ir tas, kuris laimi, pasiima vieną iš bankų ir atiduodama priešininkui 2 nereikalingas kortas. Kitas bankas neliečiamas iki žaidimo pabaigos.