Kortų žaidimas Ramsas

Kortų žaidimas „Ramsas“ dar kitaip vadinamas „Bumu“ arba „Šlapia višta“ – Lietuvoje itin populiarus dviejų-keturių žaidėjų žaidimas. Manoma, jog „Ramsas“ atsirado XX a. pradžioje bei kilo iš meksikietiško žaidimo „Conquian“ ir netrukus sparčiai išpopuliarėjo visame pasaulyje. Žaidimas smagus ir visai nesunkus, tačiau pradėjus žaisti – sunku sustoti!
kortu zaidimas ramsas

Žaidimui reikalingos priemonės

Dažniausiai „Ramsas“ žaidžiamas su 24 kortomis. Yra variantų, kai žaidžiama su viena arba dviem 52 kortų kaladėmis. Kortų rango eilė įprasta: tūzas, karalius, karalienė, valetas, dešimtakė ir devynakė.

Kiek žaidėjų žaidžia?

Geriausiai žaidimą žaisti 2-4 žaidėjams. Daugiausia žaidžiančiųjų – 6.

Žaidimo tikslas

Kuo greičiau surinkti nustatytą sumą taškų. Dažniausiai žaidžiamos kelios partijos, kol surenkamas
reikalingas taškų skaičius.

Kortų žaidimai internete. Kur žaisti geriausia?

Ramso taisyklės

Kortų dalijimas

„Ramse“ kortų dalytojai visada keičiasi pagal laikrodžio rodyklę. Pirmasis dalytojas kruopščiai išmaišo kortų kaladę ir pirmiausia ją duoda perkelti iš dešinės sėdinčiam žaidėjui. Ramso taisyklėse kortos dalijamos po vieną kiekvienam žaidėjui. Dalijama pagal laikrodžio rodyklę. Išdalijus vieną ratą – viena užversta korta dedama į stalo vidurį ir toliau kortos dalijamos po vieną. Kortos dalijamos tol, kol kiekvienasžaidėjas jų turi po penkias, o ant stalo  padėtos 4 kortos. Šios kortos toliau žaidime vadinamos „pirkiniu“.

Jeigu žaidime dalyvauja visi 4 žaidėjai, kortų dalintojas gali pasižiūrėti į paskutinę kortą ir jeigu ta korta yra bet kurios rūšies devynakė, jis turi teisę kortas perkelti ir padalinti iš naujo. Jeigu žaidėjų būna mažiau nei 4 – likusios kortos yra atidedamos į šalį ir toje partijoje jau nebenaudojamos. Paskutinė išdalinta korta, kuri visada atitenka kortų dalintojui, yra parodoma visiems žaidėjams, nes ji nurodo būsimą tos partijos kozirį. Taip pat yra taisyklė, jog nei vienas žaidėjas negali žvilgčioti į savo kortas, kol nėra paskelbtas koziris.

Pirkinyskortu zaidimas ramsas

Išdalijus kortas, prasideda azartiškasis žaidimo etapas. Kortų dalintojo kairėje sėdintis žaidėjas gali pirkti 4 ant stalo pradžioje žaidimo dalijimo etape padėtas kortas. Pastarasis turi teisę atsisakyti pirkti kortas ir galimybė pirkti pirkinį jau pereina jam iš kairės sėdinčiam žaidėjui. Taip keliaujama ratu, kol atsiranda žaidėjas, norintis pirkti. Pastarasis taip pat užverčia visas 4 savo korteles, padeda jas ant stalo ir pasiima savo pirkinį. Svarbu nepamiršti, jog kortų nevalia rodyti savo konkurentams!

Būna ir taip, jog visi žaidėjai atsisako pirkti ir tokiu atveju kortos yra neliečiamos ir tolimesniame žaidime nedalyvauja. Toliau žaidimą veda pirkėjas, kuris turi paklausti likusių žaidėjų, ar jie tikrai nori toliau žaisti. Jeigu žaidėjai savo užverstas kortas padeda ant stalo ir pasako „nežaisiu“ – jie tolimesnėje partijoje taip pat nedalyvauja. Svarbu paminėti, jog ne visi žaidėjai gali atsisakyti. Jeigu iš ankstesnių partijų yra žaidėjas, kuriam ikipergalės trūksta vos vieno taško – jis vetuojamas ir žaisti atsisakyti negali. Tokiu  atveju jo eilė praleidžiama ir teisė pirkti pereina jam iš kairės sėdinčiam žaidimo draugui. Būna ir taip, jog žaidėjai lengvai atiduoda savo taškus! Pavyzdžiui, jeigu visi žaidėjai, išskyrus pirkėją, atsisako žaisti – pastarasis iš karto laimi net 5 taškus ir tada skelbiama nauja žaidimo partija.

Kirčiai

Toliau žaidimas tęsiamas atliekant kirčius. Jeigu žaidime buvo kortų pirkėjas, jis turi teisę ėjimą pradėti pirmas. Jeigu tokio žmogaus nebuvo, ėjimą pradeda kortas dalijusio žaidėjo kairėje sėdintis varžovas. Jeigu norima laimėti kirtį – į varžovo padėtą kortą galima atsisakyti tik didesne to paties ženklo korta.

Kortų stiprumo skaičiavimas yra toks:

  1. Jeigu susiduria 2 tos pačios rūšies kortos, kirtį laimi aukštesnio rango korta.
  2. Jeigu susiduria 2 lygiavertės kortos, aukštesne laikoma ta, kuri buvo išmesta pirmesnė.
  3. Jeigu susiduria bet kuri korta ir koziris – jis visada yra stipresnis.

Jeigu susiduria 2 koziriai – kirtį vėlgi laimi aukštesnio rango korta. Pavyzdžiui, pirmasis žaidėjas išmetė kryžių devynakę, todėl antrasis turėtų mesti kryžių dešimtakę. Jeigu tokios kortos neturi, bet turi kozirį – išmeta jį, nes tai stipriausia žaidimo korta. Jeigu neturi ir kozirio – meta bet kokią kortą, bet faktas, kad šio kirčio žaidėjas jau nelaimėjo. Gali nutikti, jog žaidėjas nukerta visas priešininko kortas ir toliau sėkmingai tęsia savo ėjimus, iš kelio pašalinęs jau vieną varžovą.

ramso taisykles. Kaip zaisti?

Šiame žaidime yra tam tikrų specialiųjų taisyklių, kurių nevalia pamiršti. Jeigu žaidėjas savo rankose
turi kozirinį tūzą ir jam priklauso pirmasis ėjimas, jis privalo tą ėjimą atlikti būtent su šia korta. Jeigu žaidėjas pamiršo ar sąmoningai tos kortos nedėjo, ją pasiliko tolimesniame žaidime ir žaidimo draugai tai pamatė – jam gresia nuobauda. Galingiausia jo korta tampa be galios ir virsta į kozirinę devynakę.

Tolimesniame žaidime susitikus pastarajam tūzui ir kitai devynakei, iš šių kortų vyresne laikoma ta, kuria buvo atsikirsta pirmiau.

Kas laimėjo ir taškų skaičiavimas

Po partijos, kai žaidėjai jau būna atlikę visus kirčius, prasideda taškų skaičiavimas. Kiekvienas žaidėjas „Ramsą“ pradeda su 0 taškų. Kiek taškų reikia surinkti, norint laimėti, dažniausiai susitariama žaidimo pradžioje. Įprastai žaidžiama iki 20 ar 25 taškų.

1 kirtis atitinka 1 tašką. Po partijos prie bendros taškų sumos pridedami visi toje partijoje atlikti žaidėjų kirčiai. Taškų skaičiavime vėlgi atrandama „kabliukų“. Jeigu žaidėjas partijoje nesurenka nei vieno kirčio, jam gresia nuobauda ir jos praranda 5 taškus, jeigu jo bendra taškų suma tuo metu yra teigiama. Pavyzdžiui, jeigu žaidėjas jau turi 3 taškus, bet nesurenka nei vieno kirčio, iš jo atimami 5 taškai ir bendroje sumoje jis turi -2 taškus, tačiau jeigu žaidėjas jau turi minusinį taškų skaičių, daugiau taškų iš jo neminusuojama. Taip pat taškų galima neatimti, jeigu pradžioje žaidimo po kortų išdalijimo buvo pamiršta paklausti, ar yra nežaidžiančių.

Taip pat, jeigu susiklosto tokia situacija, kad žaidėjui iki 20 trūksta vieno vienintelio taško ir jis atlieka kirtį – partija iš karto baigiama ir skelbiamas žaidimo nugalėtojas. Taip pat, norint gauti dar daugiau taškų, reikia nepamiršti svarbiausių žaidimo veikėjų – valetų! Jeigu išdalinus kortas, atlikus pirkimą ir paskelbus pasidavimą, kuris nors žaidėjas turi surinkęs 2 vienodos spalvos valetus ir juos parodo varžovams – taip pat gauna 5 taškus. Be to, svarbu paminėti, jog ši premija skiriama tik tada, jeigu žaidėjas partijos metu laimi bent vieną kirtį. Jeigu žaidėjui tą dieną šypsosi sėkmė ir jis gauna net 4 valetus – jis sušunka žaidimo pavadinimą „Ramsas“ ir iš karto laimi žaidimą.

Kortų žaidimai internete. Kur žaisti geriausia?

Kiti kortų žaidimo „Ramsas“ variantai

Kaip minėta pradžioje, žaidimą galima žaisti su viena arba dviem 52 kortų kaladėmis. Tokiu atveju, kiekvienam žaidėjui padalijama po 7 kortos, o likusios padedamos ant stalo. Žaidimą pradeda žaidėjas,ramsas sėdintis dalijančiajam iš kairės. Pirmasis žaidėjas ant stalo deda bet kokią kortą. Sekantis žaidėjas, norėdamas laimėti kirtį, ant
priešininko kortos deda tokio paties rango arba tokios pačios rūšies kortą. Pavyzdžiui, priešininkas išmetė kryžių devynakę, tad sekantis žaidėjas turi mesti arba bet kokios kitos rūšies devynakę arba bet
kurią kitą kryžių kortą. Šiuo atveju žaidžiama be kirčių ir nerenkant taškų, o tiesiog bandant išlipti
sausam – be kortų. Jeigu žaidėjas neturi nei to paties rango, nei tos pačios rūšies kortą, nuo kortų krūvelės ima kortas tol, kol randa sau tinkamą.

Žaidimą laimi tas, kuris pirmasis išmeta visas savo korteles. Įdomu, jog šis „Ramso“ variantas primena populiarųjį, visų taip mėgstamą žaidimą „Uno“!