Kortų žaidimas Kingas

Kortų žaidimas Kingas skirtas tiems, kurie ne tik mėgsta azartą ir sėkmę, tačiau mėgsta ir strateguoti. Sakoma, jog kortų žaidimas Kingas – moteriška žaidimo „Preferanso“ versija, tačiau jame karaliauja ne kas kitas, o kortų žaidimuose vieną pagrindinių vaidmenų užimantis karalius! Tai įdomus, žaidžiamas kiekvieno atskirai, gana azartiškas ir smagus kortų žaidimas. Šiame žaidimo gide rasite pagrindines kortų žaidimo King taisykles, žaidimui reikalingas priemones bei kitą naudingą informaciją.

Kortų žaidimas Kingas plačiai žaidžiamas įvairiose pasaulio vietose – žinomas Prancūzijoje, Belgijoje, Italijoje, o ypač populiarus Portugalijoje, Rusijoje, Turkijoje, Kolumbijoje ir Brazilijoje.

Nors žaidimo kilmė nėra iki galo aiški, dėl pavadinimo manoma, jog jis pradėtas žaisti būtent Anglijoje.

Be to, egzistuoja daugiau žaidimo variantų – turkiškasis „Kingas“ vadinamas „Rifki“ bei prancūziškasis-belgiškasis „Le Jeu du Roi“, kuris pažodžiui verčiamas kaip Karalių žaidimas. Taigi, kaip matome, karalių tema kortų žaidimuose jau nuo senų senovės užėmė labai svarbią vietą.

Kortų žaidimas king

Kiek žaidėjų žaidžia?

Kortų žaidimas Kingas paprastai žaidžiamas keturių žaidėjų.

Žaidimui reikalingos priemonės

Žaidžiama su tradicine 52 kortų kalade. Kortų rango eilė taip pat standartinė – aukščiausią vertę turinti korta yra tūzas, žemiausia – dviakė.

Pirmasis dalytojas išrenkamas burtais, kitą kartą dalytoju tampa kaimynas sėdintis kairėje. Tokiu pat būdu išrenkamos ir sėdėjimo vietos prie stalo. Dalytojas iš sumaišytos ir dešiniojo kaimyno perkeltos malkos žaidėjams duoda po vieną kortą. Kiekvienas žaidėjas gauna po 13 kortų ir per 10 dalijimų turi laimėti nustatytą skaičių tam tikrų specialių kirčių.

Kortos dalijamos ir ėjimai atliekami pagal laikrodžio rodyklę. Pirmąjį žaidimą renkasi kairysis dalytojo kaimynas ir pirmasis leidžia kortą.

Kartais Kingas žaidžiamas su 32 kortų kalade – žemiausia rango korta tampa septynakė. Šiuo atveju žaidėjai gauna po 8 kortas.

Koziriai

Kurios šeimynos kortos bus koziriai nusprendžiama žaidžiant su teigiamais dalijamais (sk. toliau).

Kozirinės kortos turi didesnę kertamąją galią, tačiau kirčiams gali būti naudojamos tik tada, jei žaidėjas neturi reikiamos šeimynos kortų arba nusprendžia kozirio korta pradėti kirtį. 

Geriausi kazino internetu siūlomi žaidimams:

Kaip žaisti?

Žaidžiant „Kingą“ dalijimai skirstomi į teigiamus ir neigiamus. Per 6 neigiamus dalijimus visi žaidėjai iš viso gali surinkti minus 1300 taškų, o per 4 teigiamus – plius 1300 taškų. Žaidimo pabaigoje suskaičiavus visų žaidėjus surinktus taškus, rezultatas privalo būti lygus 0.

Neigiami dalijimai

1 dalijimas

Šis dalijimas vyksta be kirčių, kurio tikslas labai paprastas – tiesiog nelaimėti nei vieno kirčio. Kortų dalytojas pradeda žaisti su bet kuria korta. Kiti žaidėjai deda tos pačios šeimos kortas. Jeigu tokių neturi – dedama bet kokia kita korta.

Kirtį laimi (o kartu ir pralaimi) tas žaidėjas, kuris padeda aukščiausio rango tos pačios šeimynos arba kozirinę kortą, jeigu žaidžiama su koziriais. Kirtį laimėjęs žaidėjas toliau žaidimą tęsia su bet kuria pasirinkta korta.

Žaidžiama tol, kol nebelieka kortų.

Pasibaigus žaidimui, kiekvienas žaidėjas suskaičiuoja savo taškus ir garsiai juos paskelbia. Už kiekvieną paimtą kirtį skiriama minus 20 taškų, o per šį padalijimą be kirčių galima surinkti net minus 260 taškų.

2 dalijimas

Šis dalijimas vyksta be širdžių – stengiamasi praleisti ir nepaimti kirčių su širdimis. Žaidėjas negali pradėti kirčio būtent su širdžių korta, nebent neturi kitos kortos. Jeigu jam iš kairės sėdintis žaidėjas neturi reikalingos kirčiui kortos, vėlgi deda bet kokią kitą kortą.

Už kiekvieną paimtą kirtį su širdžių korta gaunama minus 20 taškų, o iš viso jų surinkti galima taip pat minus 260 taškų.

3 dalijimas:

Šiame kortų padalijima stengiamasi nelaimėti kirčio su damomis. Už damą skiriama net minus 50 taškų, o per padalijimą galima surinkti minus 200 taškų. 

4 dalijimas

4 kortų padalijimas vadinamas be karalių ir valetų, todėl reikia stengtis nepaimti kirčio, kuriame yra bet vienas karalius ar valetas. Už kiekvieną karalių arba valetų kortą skiriama minus 30 taškų, o iš viso galima surinkti minus 240 taškų.

5 dalijimas

Tai dalijimas, stengiantis išvengti širdžių karaliaus, kuris ir vadinamas Kingu. Su šia korta negalima pradėti kirčio, nebent tai vienintelė likusi žaidėjo korta.

Svarbu! Stenkitės kaip įmanoma anksčiau atsikratyti širdžių karaliaus, nes jis vertas net minus 160 taškų.  

6 dalijimas

Šis padalijimas vadinamas be 2 paskutinių kirčių. Tikslas – laimėti bet kuriuos kirčius, tik ne du paskutinius. Už paskutiniuosius 2 kirčius skiriama po minus 90 taškų, taigi iš viso surinkti galima net minus 180 taškų.

Teigiami dalijimai

Sužaidus 6 partijas su neigiamais dalijimais, ateina eilė dar 4 teigiamiems, kurie vadinami varžytinėmis.

Kortų dalytoju, arba varžytoju, kiekvienos partijos metu tampa vis kitas žaidėjas. Varžytojas, kuris išdalija malką žaidėjams, turi teisę pasižiūrėti į savo kortas.

Pagal gautas kortas jis nusprendžia, kokios kortos bus koziriai, taip pat pasirenka jam palankiausią dalijimą – teigiamą, kai taškų suma didėja, arba neigiamą, kai taškų suma mažėja.

Taip pat savo varžytojo teisę jis gali parduoti kitam žaidėjui ir taip užsidirbti realių taškų.

Taškai

Už kiekvieną laimėtą kirtį teigiame dalijime žaidėjas gauna 25 taškus. Žaidžiama tiek su koziriais, tiek ir be kozirių. Maksimalus taškų skaičius – 325.

Neigiamame dalijime kiekvienas žaidėjas pradeda dalijimą turėdamas 325 teigiamus taškus ir už kiekvieną laimėtą kirtį praranda 75 taškus. Jei žaidėjui nepavyksta laimėti nė vieno kirčio, jis gauna 325 taškus, jeigu laimi 1 kirtį – gauna tik 250 taškų ir t.t. Iš viso galima surinkti 325 taškus. 

King varžytinės

Tie žaidėjai, kurie nori perimti iš varžytojo teisę pasirinkti kozirius varžosi varžytinėse. Varžytinės vykstas pagal tokias taisykles: 

Žaidėjai siūlymus dėl varžytojo teisės skelbia iš eilės pagal laikrodžio rodyklę. Siūlymų objektu tampa taškai, kuriuos žaidėjai tikėsi gauti, įsigiję iš varžytojo dalytojo teisę. Pirmas varžytis pradeda žaidėjas, sėdintis varžytojo kairėje.

*Jei žaidėjas per varžytines pasuoja, tai tose pačiose varžytinėse jis siūlymų teikti daugiau nebegali.

Teikdami siūlymus žaidėjai privalo paminėti kirčių kiekį ir dalijimo porūšį – ar jis teigiamas, ar neigiamas. Jei teigiama (sakoma plius), už kirčius pelnyti taškai bus pridedami prie žaidėjo sukauptų taškų, o jei neigiamas (sakoma minus) – atimami iš neigiamam dalijimui skirtos sumos (325 taškų). 

Kiekvienas kitas siūlymas turi būti aukštesnės vertės už prieš tai buvusį. 

Siūlymas vienas plius (+1) prilygsta 25 žaidimo taškams. Trys plius (+3, arba 75 taškai) atitinka vieną minus (-1). Vienas minus (-1) prilygsta minus 75 žaidimo taškams. Didžiausias galimas siūlymas aštuoni plius (+8). Taigi siūlymus +1, +2 ir +3 galima nurungti siūlymu minus 1; siūlymus +4, +5 ir +6 – siūlymu minus 2, o pastarąjį su siūlymais +7 ar +8. 

Pavyzdžiui, varžytojas gali iškelti ultimatumą kitiems žaidėjams ir siūlyti aštuoni plius arba neigiamą dalijimą. Jei žaidėjas pasiūlo plius 8, varžytojas negali atsisakyti pasiūlymo ir privalo perleisti tam žaidėjui savo teisę nustatyti kozirį.

Varžytojo teisę įsigijęs žaidėjas gali paskelbti kozirį arba neigiamą dalijimą. Kozirius žaidėjas gali pasirinkti ir apie juos pranešti, kai varžytojas sutinka su jo pasiūlyta taškų suma. 

Gali nutikti taip, kad palankesnėje vietoje sėdintis žaidėjas užbėgs kitiems žaidėjams už akių. Pirmumo teisė lemia, kad ankstesnį siūlymą pateikęs žaidėjas gali sulygti su vėlesniu siūlymu ir laimėti varžytines.

Sulygti galima tik pagal tokias pat sąlygas: jei paskutinis siūlymas buvo plius 3, norintysis sulygti turi siūlyti ne, sakykim, minus 1, bet tiek pat, t.y. plius 3. Pirmas dalytojui iš kairės sėdintis turi pirmumo teisę prieš antrą ir trečią žaidėjus, o antras – prieš trečią.

Taigi, jeigu antras ir trečias žaidėjai pasiūlys daugiau nei pirmasis, šis gali sulyginti siūlymą ir laimėti varžytines remdamasis pirmumo teise.

Kai žaidėjai nustoja varžytis, varžytojas turi priimti paskutinį teiktą siūlymą arbo jo atsisakyti. Taip pat jis gali bandyti derėtis dėl didesnės taškų sumos ir kelti ultimatumą.

Galutinis sprendimas yra varžytojo rankose (nebent jis iškėlė ultimatumą, tada kelio atgal jau nebėra). Paskelbus sprendimą varžytinės baigiamos.

Atsiskaitom!

Sužaidus dalijimą, varžytinių laimėtojas turi sumokėti varžytojui pagal pateikto siūlymo sąlygas.

Jei dalijimas buvo teigiamas (plius) ir varžytinių laimėtojui nepavyko surinkti reikiamo skaičiaus kirčių, jis turi atiduoti dalį savo taškų. Trūkstama suma atimama iš bendros taškų sumos ir pridedama prie varžytojo taškų.

Jei dalijimas buvo neigiamas (minus), varžytinių laimėtojas gauna taškų už tiek varžytojo kirčių, kiek šių buvo pasiūlęs.

Šiuo atveju varžytinių laimėtojo taškų suma sumažėja, o varžytojo – ne (nebent varžytojas būna paėmęs daugiau kirčių nei buvo surinkta; tada taškai už tuos papildomus kirčius atimami jau iš jo taškų).

Neįvykusios varžytinės

Jeigu per varžytines paskelbiami mažiau nei 3 statymai, varžytojas gali savarankiškai nuspręsti pasiimti taškus už dalijimo netesybas. Tokiu atveju varžytojas užsidirba plius 4 taškus, o kiekvienas kitas žaidėjas – siūlymo plius 3 taškus. 

Dar įdomu tai, kad šio žaidimo korektiškumui išlaikyti yra naudojamos garbės taisyklės, todėl reikėtų stengtis nesukčiauti!

Daugiau kortų žaidimų rasite čia: