Vertinimo ir psichologijos klaidos pokeryje

Vertinimo ir psichologijos klaidos pokeryje

Nepaisant levelinimo pralaidumo, situacijų, kuriose pralaimime mes nevadiname nulevelintomis. Tad, kaip gi situacija tampa tinkama pritaikyti levelinimą?

Paprasčiau kalbant, pokeryje yra dviejų rūšių klaidos: vertinimo ir psichologijos klaidos. Vertinimas yra tavo gebėjimas skaičiais išreikšti optimlų žaidimą statiškoje situacijoje. Klaidos atsiranda tada, kai vietoj optimalios, pasirenkama suboptimali strategija, nepaisant visos gautos informacijos. Psichologinės klaidos atsiranda dėl neteisingai nuspėtos informacijos, kuri dar netgi nėra pasiekiama.

Vertinimo klaida atsiranda dėl klaidos žaidėjo turimoje pokerio teorijoje. Jeigu jis padaro tokią klaidą, reiškia jis nepakankamai kruopščiai įvertino range'us, kombinacijas, odds'us ar dar kažką prieš priimdamas sprendimą, nors visa informacija yra jam prieš akis. Psichologinė klaida, yra tokia, kurioje reikia daugiau informacijos, kad žaidėjas galėtų priimti sprendimą prieš savo varžovą, bet nebeturi iš kur jos gauti. Ir tada susidaro sitaucija, kurioje galima taikyti levelinimą.

Pavyzdžiui, jeigu veiksmas baigėsi ties tavo 4-bet'u/call off'u ATo prieš kažką, kas shove'ina visai siaurai (o tu jo range'ą žinai) , tada tai yra vertinimo klaida. Bet jeigu call'ini riveryje overbet'ą, kai lenta visiškai sausa, o tavo hand'as visiškai aiškus, galvodamas jog varžovas tikisi, jog tu nusimesi, o paaiškėja, kad jis turi nuts'us, tokią vietą galima vadinti psichologine klaida, arba nulevelinta situacija.

Kas yra turima omenyje, kai yra sakoma, kad FPS žaidėjas „nulevelino save”? Dabar jau galime aiškiau išdėstyti, ką tai reiškia. Nulevelinti save reiškia suklysti vertinimo situacijoje dėl psichologinės situacijos, arba suklysti levelinimo situacijoje dėl non-level situacijos. Normalia kalba kalbant, reiškia, kad teisingas sužaidimas buvo akivaizdus, bet žaidėjas kažkokiu būdu įtikino save viską padaryti atvirkščiai. Teisingiausias kelias būtų buvęs naudoti vertinimo analizę ir frequencies („jo belfo frequency šioje situacijoje yra aukštas, todėl darysiu call'ą”), bet žaidėjas neteisingai bandė sujungti situaciją su levelinimo problema ir tokiu būdu pasidarė apgaulingas išvadas.

Skirtumą būtų galima apibrėžti taip: levelinimo situacija nėra grynai psichologinė, bet kartu ir binarinė. Truputį kvailokai skamba pasakymas, kad jo frequency tave nulevelino ar, kad visa oponento strategija tai padarė. Kai kalbame apie levelinimą, turime naudoti redukcionistinį požiūrį į pokerį. Žiūrėti į handą, kaip į iš atomų susidedančią dalelę, o į priimamą sprendimą, kaip į X arba Y sprendimą.

Kur geriausiai žaisti pokerį?