Mafija žaidimas

  Laukia grėsminga naktis ir nuožmūs susidūrimai, nes mafijos grupuotė vėl užgrobė miestą. Tolumoje aidi šerifų šūviai ir civilių riksmai… Ar pavyks nugalėti blogiukus ir atsiimti tai, kas priklauso paprastiems civiliams? Tai sužinosite žaisdami aktyvų, labai azartišką, pilną intrigų ir kraują stingdančios įtampos žaidimą „Mafija“! Žaidimas sugalvotas apie 1986 - uosius metus tuometinėje SSRS Dmitrijaus Davidofo.   
žaidimas mafija

Žaidimui reikalingos priemonės

Mafia žaidimas žaidžiamas su įprasta kortų kalade. Priklausomai nuo žaidėjų skaičiaus, žaidžiama su skirtingų kortų kiekiu. Galima daug šio žaidimo variantų, ypač žaidžiant didelei grupei žmonių, kai sugalvojama naujų veikėjų ir specialiųjų taisyklių.

Visada žaidime privalo būti bent vienas žaidimo moderatorius, kuriam nepriklauso jokia korta. Išsirinkus puikų oratorių, žaidimas įgaus naujų spalvų, nes ne tik žaisite, bet ir pasinersite į įdomią istoriją, kurioje dalyvausite ir jos eigą kursite patys!

Geriausi kazino internetu siūlomi žaidimams

Kaip žaisti Mafiją? (How to play Mafia)

 Žaidėjų charakteriai*

Tūzai – mafijos veikėjai ( blogieji, kurie daro nusikaltimus ir „žudo“ nekaltuosius)

Karaliai – šerifai (gerieji žaidėjai, kurie daro įtaką kitiems žaidėjams, nes žaidimo metu sužino bent vieną rolę)

Damos – daktarai (gerieji, kurie gali apsaugoti nekaltuosius ir save. Save apsaugoti galima tik kas antrą raundą, nes gali atsitikti taip, jog daktarai norėdami išlikti žaidime iki galo ims piknaudžiauti savo padėtimi)

Visos likusios kortos – civiliai (nėra visiškai neutralūs žaidėjai, nes turi balsavimo teisę)

*Žaidžian per Heloviną šerifus ir mafiją galima pakeisti į vilkolakius ir vampyrus.

Jeigu žaidžia labai daug žaidėjų, galimi papildomi charakteriai, žaidimui suteikiantys dar daugiau netikėtumų, pavyzdžiui:

 • Barmenas – mafijos narys, kuris nakties metu turi teisę atšaukti kurio nors veikėjo veiksmą, pvz. gydytojui saugant kurį nors narį, jis gali apsaugą panaikinti.
 • Linčiuotojas – laikomas nekaltu, nakties metu galintis nužudyti po vieną žaidėją.
 • Magas – nekaltųjų pusėje. Gali pasirinkti arba nužudyti vieną iš mafijos veikėjų arba išgelbėti tą, kuriam gresia mirtis. Žaidime pasirodo tik vieną kartą.
 • Vilkolakis – laikomas nekaltuoju, naktį priklauso mafijai. Jeigu nužudomas – jo tapatybė atskleidžiama.
 • Smalsusis Tomas – turi teisę bet kurią akimirką atmerkti akis, sužino veikėjų charakterius. Dažnai nužudomas, nes žino „per daug“.
 • Močiutė su šautuvu – laikoma nekalta, kiekvieną naktį gali nužudyti ką tik panorėjusi. Jeigu pasirenkama šerifo – abu miršta. Jeigu mafijos – miršta ne ji, bet kuris nors mafijos veikėjas. Niekas niekada nežino, dėl kieno kaltės įvyksta mirtis.
 • Kupidonas ir meilužiai – Kupidonas priklauso nekaltiesiems ir gali pasirinkti 2 žaidėjus „pirmajai nakčiai“. Vienas iš jų – miršta iškart, kitas – dėl „sudaužytos širdies“. Meilužiai gali būti prikelti moderatoriaus ir sužinoti savo roles.
 • Informantas – sužino, kas yra mafija, bet negali niekam atskleisti. Nakties metu moderatorius leidžia jiems atsimerkti prieš tai liepęs mafijoms veikėjams užsimerkti ir pakelti rankas. Informantas padeda geriesiems žaidėjams, bet jeigu išsiduoda – nužudomas.
 • Šarvuotis – negali būti nužudytas mafijos. Žaidime gali tik balsuoti.
 • Banditas – padeda mafijai, neturi balsavimo teisės.
 • Advokatas – pasirenka, ką nori apginti. Po pasirinkto ginti asmens, kitą dieną negali balsuoti.
 • Rambo – gali mesti „granatą“ į žaidėją kartu pasiglemždamas dar dviejų, šalia sėdinčių žaidėjų gyvybes.
 • Autobuso vairuotojas – gali slaptai pakeisti dviejų žaidėjų roles.
 • Pašaliečiai – atrodo lyg nekaltieji, atsibunda po mafijos ir daktarų pasirinkimų. Jeigu pašalietis pasirenkamas nužudymui, moderatorius gali jiems slapta tai sufleruoti.

Kiek žaidėjų žaidžia?

„Mafiją“ gali žaisti 5 ir daugiau žaidėjų, tad geriausia surinkti didelę draugų ir pažįstamų kompaniją – tokiu atveju žaidimas nepabos ir linksmai praleisite vakarą. Teigiama, jog įdomiausias žaidimas prasideda, kai žaidžia bent jau dviženklis skaičius žaidėjų. 

kaip žaisti mafiją

Žaidimas Mafia žaidžiant 5-8 žaidėjams. Kortos išsidėsto taip:

1 moderatorius, 2 mafijos veikėjai, 1 šerifas, 1 daktaras, 0-3 civiliai

 Žaidžiant 9-12 žaidėjų

1 moderatorius, 3 mafijos veikėjai, 2 šerifai, 1 daktaras, 2-5 civiliai

 Žaidžiant 13-16 žaidėjų

1 moderatorius, 4 mafijos veikėjai, 3 šerifai, 1 daktaras, 4-7 civiliai

 Žaidimo tikslas

Jeigu jums iškrenta mafijos kortos – tūzai – jūsų tikslas yra iš žaidimo pašalinti visus likusius žaidėjus – šerifus, daktarą ir civilius.

 Jeigu jums iškrenta kitos, ne mafijos kortos, jūsų tikslas – iš žaidimo pašalinti visus mafijos veikėjus.

Kaip žaisti?

Žaidimas turi dvi fazes – dienos ir nakties. Nakties, kai mafija pasirenka „nužudyti“ nekaltuosius, ir dienos, kai gerieji žaidėjai stengiasi išmesti iš žaidimo mafijos veikėjus.

 Pavyzdžiui, žaidžia 10 žaidėjų, tai ir žaidžiama tik su 9 kortomis (moderatorius kortos negauna). Žaidžiama su tokiomis kortomis:

 • Būgnų, širdžių, vynų tūzai – 3 mafijos veikėjai
 • Širdžių dama – 1 daktaras
 • Vynų ir kryžių karaliai – 2 šerifai
 • Būgnų septynakė, kryžių keturakė, širdžių dešimtakė – 3 civiliai

NAKTIS

 Moderatorius išmaišo kortas ir išdalina po vieną kiekvienam žaidėjui, kurias jie slapta gali pasižiūrėti. Pradėjus žaidimą, visų žaidėjų kortos privalo būti užverstos ir surikiuotos ratu ant stalo.

 Žaidimas pradedamas moderatoriui paprašius visų žaidėjų užmerkti akis. Tada jo paliepimu akis atmerkia tie žaidėjai, kurie turi mafijos kortas – tokiu būdu jie sužino, kad yra bendrininkai. Tolimesnė mafijos užduotis – nuspręsti, kurį žaidėją jie nori pirmąjį eliminuoti iš žaidimo. Tai jie nusprendžia slapta, kad nesuprastų priešininkai – judindami akis, galvą ar rodydami specialius sutartinius rankų ženklus. Šiuo atveju mafija pasirenka iš žaidimo išmesti žaidėją, turintį būgnų septynakę – vieną iš civilių. Tada mafijos veikėjai vėl užsimerkia.

mafija taisyklės

 Toliau moderatorius paprašo daktaro atmerkti akis. Vėlgi, daktaras slapta moderatoriui parodo, kurį žaidėją šiame raunde nori apsaugoti. Šiuo atveju daktaras pasirenka išsaugoti kryžių karalių – vieną iš šerifų. Pasirinkęs žaidėją, daktaras taip pat užmerkia akis.

 Atmerkti akis ateina eilė šerifams. Šie vėlgi turi išsirinkti vieną žaidėją. Jeigu pasirinktas žaidėjas yra mafijos atstovas – moderatorius pastariesiems sufleruoja pakeldamas arba nuleisdamas nykštį. Jeigu nykštys pakeltas – šerifai supranta, jog pasirinko blogiuką, jeigu nuleistas – gerąjį žaidėją. Šiuo atveju pasirenkamas civilis – kryžių keturakė. Šerifai užmerkia akis.

DIENA

Tada moderatorius pasakodamas istoriją (nes taip dar įdomiau!) apibendrina, kas įvyko. Jis pradeda: „Vakar naktį mafijos grupuotė atkakliai ieškojo tų, kurie pavogė jų pinigus. Dėl „nešvarių žaidimų“ iš akiračio jie pašalino vieną iš civilių – būgnų septynakę, nes daktaras pasirinko saugoti ne tą žmogų“. Būgnų septynakės korta ir žaidėjas pašalinami iš žaidimo. Jeigu daktaras prieš tai pasirinko saugoti mafijos pasirinktą žaidėją – pastarasis žaidime išlieka. Taip pat, jeigu mafija buvo pasirinkusi ne civilį, ne šerifą, o daktarą – pastarasis vienintelis iš žaidėjų gali išsaugoti savo gyvybę.

 Toliau žaidėjai apie 3-5 minutes diskutuoja, kurie žaidėjai galėtų būti mafijos veikėjai. Išrinkus 2 galimus mafijos veikėjus, pavyzdžiui širdžių dešimtakę – civilį ir vynų tūzą – mafijos veikėją, žaidėjai dar kartą balsuoja ir pasirenka iš žaidimo pašalinti vieną jų. Šiuo atveju žaidėjai suklysta ir iš žaidimo pašalina širdžių dešimtakę – civilį. Korta paimama nuo stalo. Svarbu aspektas, jog nei vienas iš žaidėjų negali rodyti savo kortų, net ir tie, kurie jau pašalinti iš žaidimo.

Vėl moderatorius visiems žaidėjams liepia užmerkti akis ir žaidimas vėl prasideda iš naujo – mafija renkasi naują auką.

Geriausi kazino internetu siūlomi žaidimams

Kas laimėjo?

Galimos 2 šio žaidimo baigtys – blogiukų ir gerųjų žaidėjų: 

 Laimi mafija, jeigu per visą žaidimą jie sugeba pašalinti visus likusius žaidėjus. Jeigu pabaigoje lieka bent 2 mafijos veikėjai, mafija vis tiek laikoma žaidimo nugalėtoja.

Laimi kiti žaidėjai, jeigu iš žaidimo pašalinami visi mafijos veikėjai.

Netikėtos aplinkybės

Kartais gali pasitaikyti, kad pateksite į situacijas, iš kurių kartais nežinosite, kaip išsisukti ir kokį ėjimą atlikti. Šios taisyklės geriausiai padės žaidimo moderatoriui. Keletas dažniausiai pasitaikančių aplinkybių ir jų sprendimo būdai:

mafija žaidimas

 1. Kartais nutinka taip, jog kuris nors žaidėjas netyčia atsimerkia ne laiku. Sprendimas paprastas – arba raundą pradėti iš naujo arba tą žaidėją iš karto pašalinti iš žaidimo. Pavyzdžiui, paprašius pabusti mafijai, netikėtai atsimerkia daktaras. Vedantysis paskelbia naują žaidimą arba slapta gydytoją išmeta.
 2. Jeigu esate moderatorius ir užmirštate, kuris veikėjas yra kuris ir kas nutiko pastarąjį raundą, turite teisę žaidimą pradėti iš naujo, kad nepažeistumėte žaidėjų interesų ir nepakreiptumėte žaidimo eigos simpatijų vedamas. Pavyzdžiui, pamiršote, kurį žmogų mafija norėjo nužudyti, todėl vėl visiems liepiate užsimerkti, o mafijai atsimerkti, ir dar kartą jos paklausiate, kuriam žaidėjui nepasisekė.

Psichologija ir patarimai

Turbūt jau paaiškėjo, jog „Mafija“ yra psichologinis žaidimas, todėl atkreipkite dėmesį į žaidėjų emocijas, kūno kalbą, žvilgsnius, kvėpavimą. Net jeigu tikrovėje su žmonėmis, su kuriais žaidžiate, esate artimi draugai, turėkite omenyje, kad žaidime jie gali būti jūsų priešininkai ir neleiskite simpatijoms laimėti.

mafia žaidimas

Kai kurie žmonės moka puikiai slėpti emocijas ar jas sumeluoti, todėl jums paklausus, ar jie yra civiliai, ar mafija, ar daktarai, jiems ėmus naiviai šypsotis – nedarykite skubotų išvadų. Žaidimo praktikoje yra pasitaikę ir tokių atvejų, kai žaidėjai šypsosi ir atrodo, jog meluoja, nors iš tikrųjų būna paprasti civiliai.

Nebūkite ir per daug tylūs, nes galite sudaryti klaidingą įspūdį vėliau imdami taukšti kaip pašėlę. Tokiu atveju kitiems žaidėjams gali susidaryti nuomonės, jog kalbate tik dėl to, nes norite juos pašalinti iš žaidimo.

Jeigu esate mafijos atstovai, stenkitės neparodyti vieni kitiems ženklų, rodančių, jog jūs komandoje. Atvirkščiai – elkitės šaltai, ignoruokite vieni kitus, galite net imti kaltinti. Tokiu būdu sugluminsite kitus žaidėjus ir turėsite daugiau šansų laimėti.

Dar kalbant apie mafiją svarbu išmokti kariauti – ne tik stengtis žūtbūt greičiau pašalinti kitus, bet dėl įdomesnio žaidimo paaukoti savuosius. Pavyzdžiui, žaidžiant 8 žaidėjams yra 2 mafijos atstovai. Jūs jau nužudėte 3 asmenis, dar 3 liko, bet kad nugalėtume ir juos, galite sumaišyti žaidėjų mintis ir nužudyti saviškį. Niekas niekada neįtars, jog mafija gali nužudyti kitą mafijos veikėją, todėl ims iš žaidimo šalinti savus – geruosius žaidėjus. Abejonių galite pasėti ir komentuodami, jog puikiai sužaidėte ir pašalinote dar vieną priešininką. Žmones itin veikia tokie ir panašūs komentarai.

Jeigu esate šerifas, turite išmokti apginti kitus. Jeigu jau žinote, kas yra gerieji žaidėjai, stenkitės juos išsaugoti. Pavyzdžiui, jeigu žaidžiate prieš 2 mafijos veikėjus, ir vienas iš jų jau miręs, galite panaudoti savo teisėmis ir kitiems žaidėjams garsiai pasakyti, jog žaidime liko tik vienas mafijos atstovas, todėl reikėtų visiems suvienyti jėgas ir jį nugalėti. Toks žaidimo būdas laikomas agresyviuoju.

Daugiau kortų žaidmų rasite čia, o jeigu domina kazino žaidimai, apsilankykite mūsų kazino žaidimų puslapyje.