Kortų žaidimas „Makao“

„Makao“ – dar kartais vadinamas ir „Makaó“ ar „Makau“ – Gana senas kortų žaidimas, atsiradęs ir išpopuliarėjęs Vengrijoje. Šis kortų žaidimas smagus ir linksmas, nes jame reikia mokėti blefuoti ir sumaišyti žaidimo draugų mintis, nes kuo daugiau žaidėjų sukčiauja – tuo jis linksmesnis! Be to, žaidimo taisyklės labai primena populiarųjį stalo žaidimą „Uno“, tad perprasti žaidimo taisykles bus visai nesunku.
Kortų žaidimas „Makao“

Kiek žaidėjų žaidžia?

„Makao“ gali žaisti nuo 2 iki 10 žaidėjų.

Žaidimui reikalingos priemonės

Dažniausiai žaidžiama su įprastine, 52 kortų malka. 

Žaidimo tikslas

Kuo greičiau atsikratyti visų savo kortų. Žaidžiama tol, kol lieka tik vienas vienintelis žaidėjas lieka su bent viena korta.

Geriausi kazino internetu siūlomi žaidimams:

Kaip žaisti?

Kiekvienam žaidėjui padalijama po 5 kortas, o tada malka perkeliama. Viršutinė korta laikoma pirmąja, kuria pradedamas žaidimas, o dalijančiam ir kairės sėdintis žaidėjas pirmasis pradeda ėjimą.

Kita korta turėtų būti arba tokio paties rango arba tos pačios šeimynos. Pavyzdžiui, jūs išmetėte kryžių septynakę, tad sekantis žaidėjas ant viršaus gali mesti vynų, širdžių arba būgnų septynakę arba bet kurią kryžių kortą. Jeigu žaidžiama su tos pačios šeimynos kortomis, jų rangas tampa nesvarbus. Jeigu žaidėjas nei to paties rango, nei tos pačios šeimos kortų neturi – iš kaladės ima 1 kortą.

Specialiosios taisyklės ir veiksmo kortos

  • Kaip žaisti MacaoJei ant stalo išmetama dviakė korta – kitas žaidėjas privalo imti 2 kortas iš kaladės, nebent turi tokią pačią, t.y. dviakę, kortą. Ją žaidėjas meta ant viršaus ir jau sekantis žaidėjas turi iš kaladės paimti 4 kortas. Jeigu ir pastarasis turi dviakę – vėl užmeta, o žaidimas tęsiasi tol, kol kuris nors žaidėjas dviakės neturi.
  • Jeigu padedama triakė – sekantis žaidėjas ima jau 3 kortas arba dar vieną triakę užmeta ant viršaus. Įsivaizduok, taip perleidžiant triakes sekančiams žaidėjams, vienam jų gali tekti imti net 12 kortų!
  • Jeigu padedama keturakė, kitas žaidėjas privalo praleisti ėjimą, nebent taip pat rankoje turi keturakę. Tokiu atveju pastarajam išmetus keturakę sekantis žaidėjas praleidžia jau du ėjimus.
  • Valetas – ypatinga korta

Jį išmetus galima prašyti tam tikro rango kortos. Ši korta turi būti „paprasta“ – be ypatingų galių, pavyzdžiui, penkakė, aštuonakė ir kt. Jeigu žaidėjas reikalaujamos kortos neturi, jis privalo imti iš malkos kortas tol, kol ta korta pasirodys, arba taip pat gali išmesti valetą ir teisę prašyti tam tikro rango kortos pereina jam pačiam. Svarbu paminėti, jog rango galima ir nenurodyti ir varžovo prašyti bet kokios kortos, sakant „Bet kuri!“ 

  • Jeigu žaidėjas išmeta pikų karalių, prieš jį ėjimą atlikęs žaidėjas turi paimti iš malkos net 5 kortas, nebent turi širdžių karalių arba širdžių damą. Jeigu pastarasis padeda kurią nors iš šių kortų, prieš jį esantis žaidėjas turi iš malkos paimti jau 10 kortų. 
  • Jeigu žaidėjas išmeta širdžių karalių, po jo einantis žaidėjas iš malkos turi paimti 5 kortas, nebent turi pikų karalių arba širdžių damą. Jeigu pastarasis padeda kurią nors iš šių kortų, po jo einantis žaidėjas iš malkos turi traukti jau 10 kortų. 
  • Jei ant žaidimo stalo išmetamas juokdarys, reikia pakeisti kortų judėjimo kryptį. Pavyzdžiui, jeigu buvo žaidžiama pagal laikrodžio rodyklę, ratas apsisuka ir žaidžiama jau prieš laikrodžio rodyklę.
  • Jeigu žaidėjas padeda tūzą, jis turi teisę reikalauti, kad kitas žaidėjas padėtų konkrečios šeimynos kortą. Svarbu tai, jog ta korta turi būti skirtingos šeimynos nei padėtas tūzas. Šeimynas galima ir nenurodyti ir vėl sušukti „Bet kuri!“

Dviakes, triakes, keturakes ir karalius galima išmesti po kelias iš karto ir taip priversti kitą žaidėją iš malkos paimti kuo daugiau kortų. Pavyzdžiui, padėjus tris triakes, kitas žaidėjas vietoj trijų kortų privalės paimti devynias.

Svarbu! Jeigu žaidėjui lieka paskutinė korta, jis privalo sušukti „Makao!“ Jeigu žaidėjas pamiršta, o kiti žaidėjai tai pastebi, pastarasis privalo imti 1 kortą iš kaladės.

„Makao“ variantai

Įvairiose šalyse ir kultūrose žaidžiami ir kitokie šio žaidimo variantai. Keletas įdomiausių:

„Rumuniškasis Makao“

Kaip ir klasikiniame Makao“, taip ir šiame dviakės ir triakės reiškia tą patį – jas išmetus sekantis žaidimas paima nurodytą skaičių kortų arba ėjimą perleidžia kitam žaidėjui, patys išmesdami dviakę ar triakę. 

makao žaidimas

Karaliai ir valetai laikomi paprastomis kortomis. 

Juokdariai šiame variante – ypatingosios kortos, kurias išmesti galima nepriklausomai nuo rango ar kortų rūšies. Tai stiprios kortos. Paprastai išmetus juodą juokdarį, žaidėjas sėdintis iš kairės privalo paimti 5 kortas, o išmetus spalvotąjį – iš kaladės reikia paimti net 10 kortų.

Tūzai, keturakės ir septynakės – dažnai tampa diskutuotomis, nes skirtinguose regionuose skiriasi ir kortų reikšmės. Norint išvengti bereikalingų diskusijų ar net pykčių, prieš žaidžiant vertėtų susitarti, ką tiksliai kuri korta reiškia. Bukarešte sutariama taip:

Septynakės arba visai nenaudojamos, arba naudojamos kaip atšaukimo“ kortos, norint išvengti papildomo kortų ėmimo. Pavyzdžiui, prieš tai einantis žaidėjas išmetė triakę arba kurį nors juokdarį, tai jūs turite teisę septynakę užmesti ant viršaus ir ėjimą praleisti. Tai atviros kortos, todėl gali būti naudojamos nepriklausomai nuo rango ar kortų rūšies. Štai sekantis žaidėjas jau privalo mesti tos pačios šeimos kortą kaip išmesta septynakė.

Tūzai laikomi laukinėmis kortomis ir naudojamos, norint pakeisti kortų rūšį. Pavyzdžiui, buvo žaidžiama su vynais, o jūs turite širdžių tūzą ir dar daug kitų širdžių, todėl ją galite išmesti ir taip sau palengvinti žaidimą.

Su keturakėmis apsukate ratą ir jums vėl sugrįžta ėjimas. 

„Tel Avivo“ arba „Londono“ variantas

Jeigu žaidžia 2 žaidėjai, jiems išdalijama po 7 kortas, jeigu žaidžia daugiau – po 5. Su viršutine perkeltos kaladės korta pradedamas žaidimas. Žaidimą pradeda dalijančiajam sėdintis iš kairės. 

Kortų žaidimas Macao

Kaip ir įprasto žaidimo metu, kita korta turi būti arba to paties rango, arba iš tos pačios šeimynos. Žaidžiama ir su karalienėmis bei tūzais, tačiau juokdariai į šį žaidimą neįtraukti. Vėlgi kortos metamos tol, kol žaidėjas neturi, ką mesti ir iš kaladės ima vieną kortą. Laimi tas, kuris pirmasis išsimeta visas kortas.

Jeigu žaidžiama su širdžių karaliumi, dviakėmis ir triakėmis, žaidėjai privalo paimti nurodytą kortų skaičių, nebent užmeta to paties rango kortą sekančiam žaidėjui.

Geriausi kazino internetu siūlomi žaidimams:

Specialiosios kortos:

Tūzus ir karalienes galima išmesti bet kada. Su karaliene galima pakeisti šeimynos rūšį į tą, kokia yra pati karalienė, o su tūzu – į kokią tik nori, nepriklausomai nuo tūzo rūšies. 

Viename rate žaidėjas gali mesti tik 1 kortą, išskyrus tą atvejį, kai rankoje turi penkakių. Turint penkakę ir ją išmetus, žaidėjui atitenka galimybė mesti dar vieną kortą. Jeigu turimos net keturios penkakės, žaidėjui priklauso 5 ėjimai – įmanoma išsimesti beveik visas korteles iš karto! Tačiau svarbu paminėti, jog išmetus penkakes ant jų galima dėti tik tos pačios šeimos kortas – karalius, damas, tūzus ir t.t. Jeigu nutinka taip, jog turimos kortos žaidėjas neturi, tada privalo imti kortelę nuo stalo. 

Kitos specialiosios kortos yra tokios pat kaip ir įprastiniame Makao“. Jei ant stalo išmetama dviakė korta, kitas žaidėjas privalo imti 2 kortas iš kaladės, nebent turi tokią pačią, t.y. dviakę, kortą. Ją žaidėjas meta ant viršaus ir jau sekantis žaidėjas turi iš kaladės paimti 4 kortas. Lygiai taip pat ir su triakėmis.

Išmetus širdžių karalių sekantis žaidėjas privalo imti 5 korteles. 

Likus vienai kortai, žaidėjai privalo ištarti „Makao“, o jeigu pamiršta – iš kaladės ima 2 kortas. Įdomi situacija klostosi, kai iš dviejų paskutiniųjų kortų yra penkakė. Tokiu atveju Makao“ pasakyti nebūtina. Jeigu penkakė yra paskutinė korta, žaidėjas privalo iš kaladės paimti kortą.

Žaidžiant šį „Makao“ variantą skaičiuojami taškai. Dažniausiai žaidžiama iki 500 taškų, o kas pirmasis juos surenka – tas pralaimi. 

4–9–akės kortos vertos 5 taškų

10–akės ir poninės vertos 10 taškų

2–akės vertos 20

3–akės vertos 30

Tūzai verti 50

Širdžių karalius vertas net 150 taškų

Macao

Pławno „Makao“ versija

Ši versija išsiskiria tuo, nes žaidėjai gali „kariauti“ ir taip padidinti imamų kortelių skaičių priešininkui. Į karą einama su dviakėmis, triakėmis, vynų ir širdžių karaliais. Svarbu paminėti, jog kariaujant, kortos šeimyna ir vertė tampa nesvarbios.

Pavyzdžiui, priešininkui išmetus vynų karalių, jūs ant viršaus galite mesti dviakę ar triakę ir ėjimas pereina jums iš kairės sėdinčiam žaidėjui. Kariaujant žaidimo draugui gali tekti pasiimti net ir 20 kortų! Pavyzdžiui, dviakė-triakė-dviakė-vynų karalius-širdžių karalius. Be to, įdomu, jog kariaujant karalienės turi ypatingų galių. Karalienės ne karo metu laikomos paprastomis kortomis.

Širdžių karalienė stabdo karą ir užkertą kelią žaidėjui imti papildomų kortų.

Vynų karalienė kare pakeičia žaidimo kryptį.

Kryžių karalienė leidžia žaidėjui parinkti, kuris žaidėjas atliks ėjimą sekantis (negali pasirinkti savęs).

Būgnų karalienė kare praleižia sekantį žaidėją.

Taip pat šiame žaidimo variante dvi ar daugiau tos pačios vertės kortos gali būti išmetamos kartu. 

Be to, žaidžiama ir su juokdariais, kurie pakeičia bet kurią kortelę.

Tūzai gali keisti bet kurios kortos šeimyną, o valetai – vertę. Skirtumas tas, kad valetai ignoruoja šeimynas ir gali būti dedami ant bet kurio tūzo, o tūzai iš savo pusės ignoruoja vertę ir gali būti dedami ant bet kokio valeto.

Išmetus keturakę, sekantis žaidėjas privalo praleisti ėjimą, nebent turi keturakę. Jeigu po jo dar vienas žaidėjas taip pat keturakės neturi, ėjimas vėl atitenka jam iš kairės sėdinčiam žaidimo draugui. Jeigu niekas keturakių daugiau neturi – jas turintysis žaidėjas gali ėjimą kartoti net 4 kartus.

Dar vienas niuansas, norint žaidimą padaryti įdomesnį – žaisti atviromis kortomis. Tokiu būdu, žaidėjai matydami vieni kitų kortas gali strateguoti ir kurti planus, kaip greičiau išsimesti visas savo korteles ir greičiau laimėti žaidimą. Su atverstomis kortomis gali būti žaidžiami visi „Makao“ variantai.