Kortų žaidimas Karuselė

Gana nostalgiškas, bet vis dar mielai ir dažnai žaidžiamas kortų žaidimas Karuselė. Jei jums patinka kortų žaidimai ir matematika, šis žaidimas kaip tik jums. Apžvelgsime kortų žaidimo Karuselė taisykles. Kortų žaidimas karuselė internete

Kortų žaidimas karuselė taisyklės

Žaidėjų skaičius

2, 3 ar 4 žaidėjai. Dažniausiai „Karuselė“ žaidžiama poromis – du žaidėjai prieš du kitos komandos žaidėjus. Vienos poros žaidėjai sėdi vienas priešais kitą ir nukirstas kortas deda į vieną bendrą krūvelę. Sužaidus partiją – skaičiuojami taškai.

Žaidžiama tol, kol viena iš porų greičiau surenka 120 taškų. Jei žaidžiama dviese ar trise, taškai skaičiuojami kiekvienam žaidėjui atskirai.

Kortų-žaidimas-Karusele

Žaidimui reikalingos priemonės

Žaidimui naudojama standartinė  56 kortų malka – 52 įprastos kortos ir 4 papildomos, iš kurių 3 sudaro juokdariai, dar vadinami „džokeriais“, „jokeriais“ (angl. joker – juokdarys), ir 1 „šluota“.

Juokdariai sužymimi pagal taškų vertes – daugiausiai taškų surenka korta su skaičiumi 20, likusiosios atitinkamai turi 15 ir 11 taškų.

Pastaba- jeigu kortų kaladėje yra mažiau kaip 56 kortos, galima žaisti be kurio nors juokdario.  55 kortomis dažniausiai žaidžiama be vertingiausio juokdario – 20 taškų sužymėtos kortos arba be „šluotos“.

Jeigu žaidžiama tik su 54 kortomis – atsisakoma ir vertingiausio juokdario, ir šluotos – žaidimas vyksta tik su dviem juokdariais – 15 ir 11.

Žaidimo tikslas

Surinkti kuo daugiau taškų, kurie dar kartais vadinami fantais. Viename kortų padalijime iš 56 kortų yra 30 taškų, o žaidžiama iki 120. Iš 55 kortų žaidžiama iki 90 taškų, o iš 54 kortų – iki 60 taškų.

Taškų skaičiavimas

10 taškų skiriama už aukščiausią, 20 skaičiumi pažymėtą, juokdarį

5 taškai gaunami už vidurinį, 15 skaičiumi pažymėtą, juokdarį

3 taškai skiriami už žemiausią, 11 skaičiumi pažymėtą, juokdarį

2 taškai atitenka už būgnų dešimtakę, kuri ir vadinama „karusele“

2 taškai skiriami už vynų dviakę

2 taškai skiriami žaidėjui, padalijime surinkusiam daugiausiai vynų

2 taškus gauna žaidėjas viename padalijime surinkęs daugiausiai kortų (skaičiuojamos ir tos kortos, už kurias taškai skiriami atskirai)

1 taškas gaunamas už kiekvieną surinktą tūzą

Pastaba. Jei viename kortų padalijime du žaidėjai surenka daugiausiai, t.y. po lygiai kortų arba vynų, jie taškus dalijasi po 1. Jei daugiausiai ir vienodai taškų surenka trys ar daugiau žaidėjų – taškai neskiriami niekam.

Karuselė žaidimo eiga

card-game-carousell

Dalijimas

Dalijantysis, gerai išmaišęs kaladę, kiekvienam žaidėjui padalija po 4 kortas. Išdalinus kortas žaidėjams, ant stalo papildomai atverčiamos dar 8. J

eigu žaidžiama su 55 kortų kalade – ant stalo atverčiamos 7 kortos, jeigu su 54 – atverčiamos 6 kortos. Žaidimą pradeda žaidėjas, esantis dalijančiojo kairėje, tad žaidžiama pagal laikrodžio rodyklę.

Žaidimo pradžia

Jeigu žaidėjas rankoje turi tokio paties rango kortą kaip ir ant stalo – tą kortą gali nukirsti, ją padėdamas ant kortos ir paimdamas. Nukirstos kortos toliau tame padalijime nenaudojamos ir dedamos į bendrą poros kortų krūvelę.

Jeigu ant stalo yra dvi ar trys vienodos kortos, jas visas galima nukirsti iš karto su viena ta pačia korta.

Akių sumos

Jeigu ant stalo esančių kelių kortų akių suma lygi rankoje esančios kortos  akių sumai, šias kortas taip pat galima pasiimti (pvz.: jei ant stalo yra triakė ir keturakė, o rankoje yra septynakė, tai šias tris kortas galima pasiimti vienu ėjimu arba ant stalo stovi 3 tūzai, o savo rankoje turite triakę, tai su ja visus tūzus ir pasiimate).

Kortų derinių ant stalo, kurie atitiktų jūsų rankoje esančios kortos akių skaičių (šiuo atveju septynakę ar triakę), galima dėlioti ir daugiau.

Jei prie kurios nors vienos ar net kelių kortų pridėjus kortą, esančią rankoje, akių suma tampa lygi rankoje esančios kitos kortos akių sumai, galima mažesniąją kortą dėti ant kortų, iš kurių susidaro ta akių suma. Tačiau tik kitu ėjimu jas visas privaloma paimti.

Pavyzdžiui, ant stalo yra dviakė ir triakė, o rankoje yra tūzas (tūzas šiame žaidime laikomas vienake) ir šešakė. Galima tris kortas sudėti į vieną krūvą (dviakę, triakę ir tūzą) ir kitu ėjimu paimti nuo stalo su šešake.

Kitas žaidėjas irgi gali kirsti šią krūvelę, jei ateina jo eilė ir jis taip pat turi šešakę arba uždėti dar vieną kortą, kad susidarytų jo rankoje esančios kitos kortos suma ir su kitu ėjimu ją nukirsti.

Ponai – valetas, dar kartais vadinamas „bartuku“, dama, dar kartais vadinama „mergele“, ir karalius) nuo stalo kertami tik poromis, t. y. vienas karalius kerta tik vieną karalių, viena dama – vieną damą.

Išimtis – jei ant stalo guli trys vienavardės kortos, pvz., vienu valetu galima nukirsti tris ant stalo gulinčius valetus, viena karalienė visas tris ant stalo gulinčias karalienes, vienu karaliumi – visus tris likusius karalius.

Ant stalo išmetus „šluotą“, nuo stalo „nušluojamos“ visos likusios kortos.

Jei negalima atlikti nė vieno iš minėtų veiksmų, ant stalo reikia padėti vieną iš savo kortų Kitas žaidėjai atlieka tuos pačius veiksmus, kol atsiranda proga vėl nukirsti kortą ir surinkti taškų.

Kai visi žaidėjai panaudoja visas savo keturias kortas, tas pats žaidėjas padalija visiems dar po keturias, bet ant stalo daugiau kortų neatverčia. Taip žaidžiama, kol išdalinamos visos kortos.

Paskutines ant stalo likusias kortas paima tas žaidėjas, kuris paskutinis kažką kirto.

Kortų žaidimas Karuselė. Kaip surinkti daugiau taškų?

Svarbus tampa poninių (valetų, damų ir karalių) kortų kirtimas poromis. Jei žaidimo eigoje kuris nors žaidėjas nenukerta poninių kortų su „šluota“, jų visada yra porinis skaičius.

Tokia korta galima „saugoti pabaigą“, t. y. stengtis nukirsti paskutinį kartą padalijime, kad atitektų ir nenukirstosios kortos. Už didesnį kortų skaičių skiriami papildomi taškai

Ant stalo nelikus nei vienai kortai, iš pradžių stenkitės išmesti mažiausiai taškų turinčias kortas arba strategiškai galvokite, kokius derinius galėsite sudėlioti iš turimų kortų.

Kartais nutinka, jog deriniai dėliojami su juokdariais, pvz. 11 juokdarys derinamas su aštuonake ir tūzų ir taip tikimasi kitu ėjimu nukirsti šias kortas su 20 juokdariu ir pelnyti daug taškų. Jeigu turite šluotą – nedvejokite ir šluokite nuo stalo visą krūvą taškų ir kortų.

Sekite savo poros draugo veiksmus ir kortas – neretai išmesdami geras kortas priešininkui kartu suteikiate puikią progą savo parininkui sugalvoti puikių derinių.

Nepamirškite, jog didesnis kortų skaičius suteikia taškų, tad stenkitės jų surinkti kuo daugiau.

Kas laimėjo?

Baigus pirmąjį padalijimą, suskaičiuojami taškai ir pradedamas antrasis žaidimo ratas. Kortas kitai partijai dalija pralaimėjusi komanda. Kaip minėta, žaidžiama tol, kol kuris nors žaidėjas ar žaidėjų pora surenka daugiausia taškų ir pasiekia didžiausią – 120, 90 ar 60 taškų ribą – jie ir laimi partiją.

Jeigu norite išmokti kitų kortų žaidimų sekite šia nuorodą.

 Kortų žaidimas karuselė internete