Paprasti žaidimai kortomis: Ken kupe, Penkiukės, Kiaulių ganymas, Binoklis ir Burbulas

Kartais, kai norisi paprastai pažaisti per daug nesukant galvos, galima išbandyti visai paprastus kortų žaidimus, kurie yra ne ką mažiau smagesni. Šiems žaidimams nereikės tobulos strategijos, ar ypatingų skaičiavimų, tereiks atsipalaiduoti ir linksmai leisti laiką su draugais ar netgi ir vienam!

Net 5 skirtingi ir labai paprasti žaidimai kortomis, kuriuos išmoksite bei perprasite lengvai ir greitai. Užrašų neprireiks, tik griebkite kortų kaladę.

Ken Kupe

„Ken Kupė“ – labai paprastas, vaikų ypač mėgstamas žaidimas, vertinamas ne tik dėl nesudėtingų taisyklių, bet ir dėl galimybės pademonstruoti greitą reakciją ir nuovoką bei naudoti slaptus, savo sugalvotus sutartinius ženklus, kurie žaidimą padaro dar linksmesnį.

Kaip žaisti?

Žaidžiama su 52 kortų malka. Žaidimą gali žaisti 4-8 žaidėjai, pasiskirstę poromis. Tikslas – surinkti keturias vienvardes kortas ir slapta, kad nepastebėtų varžovai, ir slaptais ženklais pranešti apie tai savo porininkui.

Pirmiausia žaidėjai pasiskirsto poromis ir kiekviena pora susitaria, koks bus jų slaptas ženklas, pavyzdžiui, pasikasyti nosį, sumirksėti, parodyti nykštį, palinksėti galva ar pan.

Tada, kruopščiai sumaišius malką, kiekvienam žaidėjui padalijama po 4 kortas, o dar 6 papildomos kortos atverstos padedamos ant stalo.

Dalytojui pranešus žaidimo pradžią, žaidėjai stengiasi iš turimų ir padėtų ant stalo kortų sudaryti keturių vienvardžių kortų rinkinį – surinkti 4 karalius, 4 dviakes ir t.t..

Jei pavyksta, privaloma apie tai pranešti savo porininkui savo sutartu ženklu.

Tai pastebėjęs žaidimo draugas turi sušukti „Ken Kupė!“. Jei kiti žaidėjai pastebi, kad rodomas slaptas ženklas, jie turi sušukti „Kupė!“, ir susektoji pora pralaimi.

Kazino žaidimai internetu:

Penkiukės

Žaidimas „Penkiukės“ šiek tiek primena tradicinį žaidimą – „Asilą“, tačiau pastarajame renkamos raidės, o čia – minusiniai taškai. Penkiukės labai įdomus ir lengvas žaidėjas, kurį gali žaisti net ir jauniausi kortų mylėtojai.

Kaip žaisti?

Žaidžiama su 32 kortų malka. Kortų rango eilė įprasta: tūzas, karalius, dama, valetas, dešimtakė, devynakė, aštuonakė ir septynakė. Žaidimą gali žaisti 3, 4 arba 5 žaidėjai.

Kas dalins kortas išrenkama pasitelkus burtus, vėliau kortos dalijamos ratu pagal laikrodžio rodyklę. Kortų dalytojas kruopščiai išmaišo kortas, duoda jas perkelti iš dešinės sėdinčiam žaidėjui ir visiems ratu dalija po 1 kortą, kol baigiasi visa kortų malka.

Jeigu žaidžia 3 ar 5 žaidėjai, 2 kortos atlieka, kurios atverčiamos ant stalo ir vėliau panaudojamos tolimesniame žaidime.

Žaidimo eiga:

Žaidimą pradeda dalytojo kairėje sėdintis žaidėjas, kuris ant stalo padeda bet kokią norimą kortą, pavyzdžiui, širdžių devynakę. Kas turi iš eilės aukštesnio rango kortą – deda ją ant viršaus (širdžių dešimtakę), toliau eilė pereina dar aukštesnio rango kortą (širdžių valetą) turinčiam žaidėjui.

Žaidžiama tol, kol išmetamas tūzas. Kitą partiją pradeda pastarasis žaidėjas ir vėl deda bet kokią kortą, pavyzdžiui, jis turi širdžių septynakę, o eilė pasibaigs širdžių aštuonake. Kas akylai stebi kortas ir žaidimą, gali labai lengvai laimėti ir greitai išsimesti savo kortas.

Pavyzdžiui, rankoje jis dar turi vynų septynakę ir žino, jog jau visi vynai išmesti, atėjus jo eilei pirmam mesti kortą – ši išmetama, kortų eilė iš karto užbaigiama ir žaidėjas vėl turi teisę eiti.

Vienas svarbus momentas – kad žaidėjai nesusektų, kokios kortos jau išmestos, kiekviena 5 kortų krūvelė užverčiama ir padedama į šalį. Kad žaidėjai nepamirštų, kuri korta yra penkta, dedami savo kortą turi sakyti paeiliui skaičius: vienas, du, trys, keturi ir penki. Šiuo atveju nesumaišykite kortų ir skaičių eilės!

Pastaba! Kai žaidžia daugiau žaidėjų ir atlieka 2 kortos ir ateina jų eilė pagal rangą, šias kortas padėti į vietą gali bet kuris žaidėjas. Jeigu ši korta buvo tūzas, nauja kortų eilė pradedama su likusia ant stalo korta. Jeigu ant stalo kortų visai nebelieka, eilę pradeda sekantis žaidėjas.

Žaidimas baigiamas tada, kai lieka vienintelis žaidėjas, turintis bent vieną kortą. Šis laikomas žaidimo pralaimėtoju ir už kiekvieną jo rankose likusią kortą gaunama po 1 minusinį tašką.

Dažniausiai žaidžiama iki 15 ar 20 taškų, o laimėtoju tampa mažiausiai taškų surinkęs žaidėjas.

Labai paprastas kortų žaidimas – Kiaulių ganymas

Labai trumpas ir smagus žaidimas, kurio baigtį dažniausiai lemia sėkmė.

Žaidžiama su 52 kortų kalade. Kiaules ganyti gali 2 ar daugiau žaidėjų.

Visos kortos užverčiamos ir paskleidžiamos ant stalo. Kuris nors žaidėjas išsirenka vieną kortą ir ją padeda ant stalo. Jam iš dešinės sėdintis žaidėjas turi rasti tokio paties rango kortą ir ją suradęs dėti ant viršaus.

Neradus tinkamos kortos, visos kortos pasiimamos sau! Įdomu, o kartais net ir pikta, nes galima surinkti beveik visą kortų kaladę. Suradus tinkamą kortą, iš savo kortose turimų kortų viena korta pasirinktinai dedama ant viršaus.

Kartais nutinka, jog antroji korta suranda iš karto, todėl trečioji korta imam iš bendros užverstų kortų krūvos.  

Žaidimą laimi kuris, pasibaigus visoms ant stalo paskleistoms kortoms, savo rankose neturi nei vienos kortos.

Likusieji žaidėjai skaičiuoja, kiek kortų jiems liko rankose. Šiuo atveju svarbus tampa kortų akių skaičius, kuris pralaimėtojui nurodo, kiek metų ir kiek kiaulaičių reiks ganyti. Kortų skaičius nurodo metus, o akių – kiaules!

Binoklis

„Binoklis“ – vokiškas kortų žaidimas. Dėl specialių kombinacijų ir taškų skaičiaus, žaidimas šiek tiek primena „Tūkstantį“, tik yra paprastesnis ir trumpesnis.

Kaip žaisti?

Binoklis žaidžiamas su 48 kortomis – 2 kortų kaladėmis po 24 kortas. Žaidimas gali būti žaidžiamas 2, 3 ar 4 žaidėjų. Kortų rangų eilė įprasta: tūzas, turintis 11 akių, dešimtakė – 10 akių, karalius – 4 akis, dama – 3 akis, valetas – 2 akis ir devynakė, turinti 0 kortų.

Kortų dalytojas kruopščiai išmaišo kortas ir jei žaidžia 2 žaidėjai, jiems padalijama po 12 kortų, jeigu 3 – po 8, o jeigu 4 – po 6.

Sekanti korta atverčiama ir padedama ant stalo – ji nurodo kozirių rūšį. Svarbu niuansas tas, kad kozirinės devynakės šiame žaidime turi ypatingą galią – ją išmetus kortų dalytojas iš karto pelno 10 taškų.

Likusi kortų kaladė padedama skersai kozirio. Žaidimą pradeda kortų dalytojui iš kairės sėdintis žaidėjas, kuris meta pasirinktą kortą.

Sekančio žaidėjui užduotis – tą kortą nukirsti ir taip gauti teisę mesti kortą. Kirsti galima su aukštesnio rango bet kokios spalvos korta, o jeigu jų neturima – su koziriais. Po kiekvieno kirčio žaidėjai privalo iš bendros kortų kaladės paimti po vieną kortą (pirmasis kortą ima tas, kuris laimėjo kirtį).

Kai ant stalo kortų nebelieka, kirčiai atliekami tik su tos pačios šeimos kortomis arba koziriais. Paskutinį padalijimo kirtį paėmęs žaidėjas pelno 10 taškų.

Specialiosios kombinacijos

Kai žaidėjas paima pirmąjį kirtį, tolimesniame žaidime gali skelbti specialiąsias kombinacijas ir už jas gauti labai nemenką sumą taškų! Paskelbus kombinacijas – padėjus kortas ant stalo – atgal į rangas jos nebesugrįžta, tačiau su jomis žaidžiama toliau, tik jau atverstomis.

Kai ant stalo kortų iš bendros kortų krūvelės nebelieka, žaidėjai atverstas kombinacijų kortas pasiima atgal į rankas ir tolimesniame žaidime kombinacijų skelbti daugiau negalima.

Binoklis, kurį sudaro pikų dama ir būgnų valetas vertas 40 akių.

Dvigubas binoklis – abi pikų damos ir abu pikų valetai verti 120 akių.

Didysis binoklis – pikų karalius, pikų dama ir būgnų valetas verti 180 akių.

Kvintas – koziriniai tūzas, dešimtakė, karalius, dama ir valetas – 150 akių.

Aštuonetai – 8 tūzai verti 1000 akių, 8 karaliai – 800 akių, 8 damos – 600 akių, 8 valetai – 400 akių.

Ketvertukai – visos kortos skirtingų spalvų: 4 tūzai – 100 akių, 4 karaliai – 80 akių, 4 damos – 60 akių, 4 valetai – 40 akių.

Taškus skaičiuoti reikia atidžiai ir nepamiršti visų kombinacijų. Žaidžiama tol, kol kuris žaidėjas surenka 1000 akių. Žaidimo metu kiekvienas žaidėjas mintyse skaičiuoja savo taškus ir priartėjęs prie reikiamos taškų sumos ją garsiai paskelbia varžovams ir laimi žaidimą.

Burbulas

Ir dar vienas kortų žaidimas, kurį žaidžiant laikas sprogs kaip muilo burbulas!

Kaip žaisti?

„Burbulas“ žaidžiama su 32 kortų malka, jei žaidžia 2 arba 3 žaidėjai, arba su 52 kortų malka, jeigu žaidžia 4 ar daugiau.

Kortų rangų eilė žemėjanti: tūzas, karalius, dama, valetas, dešimtakė, devynakė, aštuonakė ir septynakė. Na, o jei žaidžia daugiau kaip 4 žaidėjai pridedamos šešakės, penkakės, keturakės, triakės ir dviakės.

Kortų dalytojas išrenkamas burtų keliu. Kortos kruopščiai išmaišomos, duodamos perkelti iš dešinės sėdinčiam žaidėjui ir visiems padalijamos.

Nuo žaidėjų skaičiaus priklauso po kiek kortų bus dalijama – svarbu, jog kortų liktų mažiau nei yra žaidėjų ir kad visi turėtų po lygiai kortų. Pavyzdžiui, jeigu žaidžia 2 žaidėjai, reikia palikti 2 kortas, jeigu  3 – taip pat palikti 2 kortas, jeigu 4 – palikti 1 kortą ir pan. Likusios kortos padedamos į šalį.

Žaidimą pradeda kortų dalytojui iš kairės sėdintis žaidėjas, kuris išmeta bet kurią pasirinktą kortą. Sekantys žaidėjai meta tos pačios šeimos kortas. Tas, kurio korta buvo aukščiausio rango – laimi kirtį ir padeda laimėtas kortą į šalį. Šios kortos daugiau žaidime nedalyvauja.

Toliau ėjimas atitenka kirtį laimėjusiam žaidėjui. Kai žaidėjas neturi tos pačios šeimos kortos, į krūvą metą bet kokią kortą, tačiau gali būti, kad jis visą kortų krūvelę turės paimti į savo rankas. Jei daugiau kaip vienas žaidėjas dėjo kitos spalvos kortas, ėjimas tenka pirmam kitokią kortą dėjusiam žaidėjui.

Pavyzdžiai:

  • 1 žaidėjas meta vynų dviakę
  • 2 žaidėjas meta vynų karalienę
  • 3 žaidėjas meta vynų tūzą
  • 4 žaidėjas meta vynų septynakę

Visi žaidėjai dėjo vynų spalvos kortas, aukščiausia buvo 3 žaidėjo korta. Todėl 3 žaidėjas padeda kirtį į šūsnį ir jam atitenka ėjimas.

  • 1 žaidėjas meta kryžių šešakė
  • 2 žaidėjas meta kryžių karalienę
  • 3 žaidėjas vynų septynakę
  • 4 žaidėjas kryžių karalienę
  • 5 žaidėjas būgnų penkakę

3 ir 5 žaidėjai metė kitos spalvos kortas, bet kortos tenka 3 žaidėjui, nes jis pirmasis išmetė ne kryžių kortą. Jam taip pat atitenka ėjimas mesti bet kokią kitą kortą. Taip žaidėjo kortų krūvelė plečiasi kaip muilo burbulas!

Žaidimas baigiamas tada, kai kuris nors žaidėjas išmeta visas savo kortas. Visiems kitiems žaidėjams už kiekvieną rankose likusią kortą užrašoma po 1 baudos tašką. Dažniausiai žaidžiama iki 50 taškų. Kas pirmasis šį skaičių surenka – pralaimi, o laimėtoju skelbiamas mažiausiai baudos taškų turintis žaidėjas.  

Kortų žaidimas Palka

Palka“ – vienas populiariausių ir linksmiausių vakarėlių žaidimų! Linksmas, paprastas ir labai smagus žaidimas, kurį žaidžiant draugų kompanijoje neretai sugalvojama įvairiausių šio žaidimo variantų, pavyzdžiui, žaisti iš užduočių ar net nusirenginėjimo.

Kiek žaidėjų žaidžia?

Palka – tradinicinis kortų žaidimas, kurį gali žaisti 2 ir daugiau žaidėjų.

Žaidimui reikalingos priemonės

Žaidžiama su 24 kortų kalade. Kortų rango eilė – devynakė, dešimtakė, valetas, dama, karalius ir tūzas. Kortos kruopščiai išmaišomos ir išdalinamos po 3 kiekvienam žaidėjui, o likusios sudedamos į kaladę.

Palka žaidimo tikslas

Ant stalo mesti kortas taip, kad padėtų kortų taškų suma neviršytų 31 taško.

Kaip žaisti?

Kortas dalytojas, visiems išdalinęs po 3 kortas, 1 kortą padeda ant stalo atverstą. Žaidėjai paeiliui deda po vieną kortą ir skaičiuoja, kiek taškų jau surinkta. Svarbu dėti tokias kortas, kad bendra taškų suma būtų lygi 31 arba šiek tiek mažesnė.

Išmetęs kortą, žaidėjas papildo savo kortas iki trijų, vis paimdamas po vieną kortą iš žaidimo pradžioje atidėtos kaladės. Ėjimo praleisti negalima – kortą, jeigu ji ir netinkama, išmesti privaloma. Kai žaidėjas padeda kortą, su kuria pasiekiama ar viršijama nustatyta 31 taško suma, skaičiavimas tęsiamas, tačiau prieš tai atėmus 30 taškų.