Pasjansas arba kitaip Solitaire žaidimas

Jeigu ir nesurinkai draugų kompanijos „pakortavoti“ – nenusimink ir žaisk pasjansą! Tikriausiai šį žaidimą žinai dar iš seniau, kai kortas dėliodavai kompiuteryje, tačiau Pasjansą taip pat smagu žaisti ir su tikromis kortomis!
Pasjansas = Solitaire žaidimas

Kortų žaidimas Pasjansas ir jo atsiradimo istorija

Pasjansas (pranc. Patience), dar kitaip vadinamas soliteriu (angl. Solitaire)  – įdomus žaidimas, kurio tikslas – remiantis tam tikromis taisyklėmis surūšiuoti kortas, pavyzdžiui, pagal kortų šeimyną ar hierarchiją. Manoma, jog šis žaidimas buvo sukurtas remiantis įmantriomis, būrimui naudojamų Taro kortų dėlionėmis ir atsirado XVII a. Prancūzijoje. Ši versija grindžiama tuo, nes dauguma pasjansų pavadinimai – būtent prancūziškos kilmės. Pirmosios šio žaidimo taisyklės pasirodė tik XIX a. pradžioje, žymiojo karvedžio Napoleono Bonaparto valdymo laikais. Remiantis kai kuriais istoriniais šaltiniais, netgi ištremtas į Šv. Elenos stalą, dienas ledo būtent dėliodamas pasjansus. Galbūt ši legenda lėmė, kad pasjansas XIX a. Prancūzijoje buvo nepaprastai mėgstamas. Šiandien pasjansai žaidžiami visame pasaulyje, o žinomų jo atmainų – virš pusantro tūkstančio.

Soliteris online:

Pasjansų rūšys:

„Tradicinis, arba Klondaiko pasjansas“

Šį žaidimo variantą labiausiai išgarsino kompiuteriniai pasjanso variantai. Įdomu tai, jog šį pasjanso variantą žino daugiausiai žmonių, bet net nežino tikrojo jo pavadinimo! Tikimybė laimėti labai nedidelė – vos vienas kartas iš trisdešimties. Sunku, bet pabandyti verta!

Kortų išdėstymas

Žaidžiama su 52 kortų kalade. Kortų kaladė išmaišoma ir išdėliojamos 7 kortų krūvelės – pirma krūvelė turi 1 atverstą kortą, antra krūvelė – 1 atverstą ir 1 užverstą, trečia krūvelė – 1 atverstą ir 2 užverstas ir t.t. Svarbu, kad tik 1 korta būtų atversta. Žaidimo metu turi būti paruošti keturi tušti laukeliai.

Žaidimo tikslas

Perkelti visas kortas į keturis laukelius, pradedant nuo tūzo ir baigiant karaliumi – A, 2, 3, 4, 5 ir t.t.

 Kaip žaisti? Kortų žaidimas pasjansas

Jeigu pirmos atversto kortos yra tūzai, juos iš karto galima dėti į tuščius laukelius. Tada ieškoma dvejetukų. Jeigu jų nėra – galima versti kortas iš bendros kaladės arba dėlioti kortas vieną ant kitos iš septynių krūvelių. Ant kiekvienos kortos galima dėti vienu skaičiumi žemesnę kortą (pavyzdžiui, ant šešeto penketą ar ant karaliaus karalienę), tokiu būdu siekiama atidengti, kiek įmanoma daugiau uždengtų kortų. Jei to padaryti nepavyksta, žaidėjui tenka imti naują kortą iš bendros likusių kortos krūvos ir ją dėti arba ant 7 kortų krūvelių arba į kažkurį iš 4 laukelių. Kortos iš rezervo gali būti imamos po tris. Iš rezervo paimtos, bet napanaudotos kortos keliauja į rezervą, apverčiamos ir dedamos į apačią.

„Pasjansas skorpionas“

Sakoma, jog šis variantas – tikras iššūkis pasjanso mėgėjams, nes šansų jį laimėti – ne daugiau kaip 1 iš 10.

Kortų išdėstymas

Žaidžiama su 52 kortų kalade. 49 kortos išdėliojamos 7 stulpeliais po 7 kortas kiekviename stulpelyje taip, kad trijų dešiniausių stulpelių kortos būtų atverstos, o keturių kairiausių – atverstos tik po 4 kortas kiekviename iš jų. Likusios 3 kortos lieka kaladėje – rezerve.

Žaidimo tikslas

Kortas sudėlioti šeimynomis pagal rangą nuo karaliaus iki tūzo – K, Q, V, 10, 9 ir t.t.

Kaip žaisti?

Specialaus lauko, skirto perkelti kortoms, šiame pasjanso variante nėra. Kortos rūšiuojamos perkeliant jas iš vieno stulpelio į kitą. Kortas galima versti ir po 1 (jeigu ji yra stulpelio viršuje) arba stulpelio dalimis ar net visu stulpeliu. Svarbiausia, jog perkeliama korta ar perkeliamo stulpelio paskutinė korta būtų tos pačios šeimynos kaip ir ta, ant kurios keliama, tačiau pastaroji turi būti vienu rangu aukštesnė, pavyzdžiui, širdžių penkakę galima dėti tik ant širdžių septynakės. Perkelto stulpelio apačioje likusią užverstą kortą reikia atversti. Kai paimamos visos stulpelio kortos, į jo vietą galima nukelti bet kurią kortą ar kortų seką. Kai kortų, kurias galima perkelti, visai nelieka, ant kiekvieno iš trijų kairiausių stulpelių galima padėti po atverstą kortą iš likusios 3 kortų kaladės – rezervo.

„Pasjansas voras (spider solitaire)“

Šis žaidimo variantas labai panašus į įprastinį pasjanso variantą, tik šis ilgesnis ir painesnis.

Kortų išdėstymas

Žaidžiama su dvejomis 52 kortų kaladėmis. Kortos kruopščiai išmaišomos ir išdėliojamos į 10 stulpelių – 8 stulpeliai turės po 5 kortas, o 2 po 6. Pirmosios krūvelių kortos turi būti atverstos, visos kitos – užverstos. Kitą kortų kaladę padėkite iš kairės – jis bus skirta kortų papildymui, o virš dešimties kortų krūvelių palikite 8 tuščius laukus kortų šeimynoms.

Kortu zaidimas Pasjansas voras

Žaidimo tikslas

Sudėlioti kortas pagal šeimyną ir rangą į rietuves nuo tūzo iki karaliaus. Iš viso turėtum sudėlioti 8 kortų krūveles – 2 širdžių, 2 būgnų, 2 kryžių ir 2 vynų šeimas.

 Kaip žaisti?

Kortas vieną ant kitos pradėti dėlioti galima nepriklausomai nuo jų šeimos – svarbus tampa tik kortų rangas. Žemesnio rango korta dedama tik ant aukštesnio rango kortos. Kortas galima dėlioti ir stulpeliais, stengiantis atidengti kuo daugiau užverstų kortų. Vėliau, kortas rūšiuokite ir pagal spalvas, o surinktą šeimyną atidėkite į laisvą stulpelį. Jeigu pasirinkimų perkelti kortoms nelieka, iš papildomos kortos kaladės dėkite po vieną kortą ant kiekvieno stulpelio. Pastaba – negalima palikti tuščio stulpelio, kol visos kortos iš papildomos kaladės neišdėliotos. Žaidimas laimimas teisingai sudėliojus visas 8 šeimynas.

„Pasjansas Golfas“

Šio pasjanso pavadinimas kilęs nuo golfo žaidimo, kurio pagrindinė taisyklė – surinkti kuo mažiau taškų. Svarbiausias šio pasjanso niuansas – vieną ant kitos galima dėti tik rangu aukštesnę arba žemesnę kortą. Ši žaidimo rūšis nėra labai sudėtinga, bet puikiai tinka mėgstantiems iššūkius, loginį ir strateginį mąstymą pasitelkiantiems žaidėjams.

Kortų išdėstymas

Žaidžiama su 52 kortų malka. 35 kortos išdėliojamos 7 stulpeliais po 5. Kortos turi būti atverstos ir šiek tiek pridengtų viena kitą taip, kad dar matytųsi kokią korta padėta. Visos kitos likusios kortos padedamos atskirai, o viršutinė šio rezervo korta atverčiama.

Žaidimo tikslas

Surinkti išdėliotas kortas ant atverstos rezervo kortos.

Kaip žaisti?

Ant atverstos kortos galima dėti bet kurią vienu rangu aukštesnę arba žemesnę kortą nepriklausomai nuo jos šeimynos. Ant rezervo kortos dedamą kortą galima rinktis tik iš 7 nepridengtų kortų. Jeigu nė viena iš jų netinka, ant renkamos kortų krūvelės reikia dėti viršutinę atverstą kortą iš rezervo krūvelės ir vėl ieškoti tinkamos.

Kai nelieka galimybių perkelti jokių dėlionės kortų, o rezervas jau visas išnaudotas, žaidimas pralaimimas. Žaidimas laimimas, kai išdėliojamos visos pridengtos kortos (rezervinių kortų nepaisoma).

Jeigu norite pasunkinti žaidimą – sugalvokite specialių taisyklių, pavyzdžiui, ant tūzo dėkite tik dviakę, o ant karaliaus tik damą. Taip pat galima skaičiuoti taškus, kurie skiriami už kiekvieną neperkeltą dėlionės kortą. Jei dėlionės kortos sudėliotos – už kiekvieną paimtą kortą iš rezervo gaunate minusinį tašką. Skaičiuojant taškus, gali žaisti ir 2 žaidėjai. Tokiu atveju žaidžiamos 9 partijos, o šių taškai sumuojami. Tikslas – per kiekvieną partiją surinkti ne daugiau kaip 4 taškus ir galutinė taškų suma būtų ne didesnė nei 36 taškai.

„Jukono“

Šis, dar kartais vadinamas tradicinio pasjanso pusbroliu dėl panašaus išdėstymo ir nedidelio taisyklių skirtumo.

Kortų išdėstymas

Žaidžiama su 52 kortų malka. 28 kortos išdėliojamos stulpeliais po 7. Pirmą stulpelį sudaro 1 korta, antrąjį – 2, trečiąjį – 3 ir t.t. Pirmosios krūvelių kortos atverstos, o likusios kortos šiek tiek pridengia viena kitą. Tada ant šių krūvelių, išskyrus pirmąjį stulpelį, išdėliojamos likusios 24 kortos. Taigi, pirmasis stulpelis turės 1 kortą, o visi kiti – po 5.

Žaidimo tikslas

Sudėlioti kortas pagal hierarchiją ir šeimynas nuo tūzo iki karaliaus – A, 2, 3, 4, 5 ir t.t.

Kaip žaisti?

Į 4 laisvas šeimynų vietas galima dėti tik atverstas pirmąsias krūvelių kortas. Jeigu atsiranda tūzas – jį iš karto kelkite į laisvą laukelį ir toliau ieškokite rangu aukštesnių kortų, kad galėtumėte dėti jas ant tūzo. Žaidimo lauke, stulpeliuose, kortas dėliokite rangų žemėjimo tvarka – ant dešimtakės dėkite devynakę, ant pastarosios aštuonakę. Taip pat galima ir kaitalioti spalvas – juodą dėti ant raudonos. Šiame variante galima kelti bet kurią atverstą kortą, nors ant jos yra ir kitų kortų, pavyzdžiui, ant atverstos laisvos kortelės, kuri yra širdžių dama, galite kelti vynų valetą, nors ant jos dar yra triakė ar dviakė. Jeigu stulpelio viršuje lieka užversta korta, ją reikia atversti. Kai paimamos visos stulpelio kortos, į to stulpelio vietą galima padėti tik karalių – vieną arba kartu su juo esančiomis kortomis.

„Kenfildo“

Kenfildo, dar kitaip vadinamas Demono pasjansu – mįslingas ir įdomus žaidimo variantas. Legenda teigia, kad Kenfildo kazino savininkas metė iššūkį pasjanso dėliotojams. Jis parduodavo kortų malką už 50 dolerių ir už kiekvieną žaidėjo sudėliotą pasjansą jam sumokėdavo 5 dolerius! Šis įdomus tuo, kad šeimynos dėliojamos pagal hierarchiją, bet pirmoji korta, ant kurios dėliojama, būna atsitiktinė.

soliteris online

Kortų išdėstymas

Žaidžiama su 52 kortų kalade. Į atskirą krūvelę atidedamos 13 kortų, viršutinė atverčiama. Šią kortą reikia padėti į atskirą, kortų rietuvėms skirtą vietą. Ši korta tampa ta, ant kurios bus dėliojamos kitos kortos. Kitų trijų šeimynų pirmosios kortos turės būti tokios paties rango, bet jas bus galima dėlioti tik pradėjus žaisti. Žemiau pirmosios atverstos kortos išdėliokite dar 4 atverstas kortas iš 13 kortų rezervo. Visos likusios kortos sudaro pagrindinį kortų rezervą. Dar kartą atverskite 3 kortas, tačiau jau iš pagrindinio rezervo.

Žaidimo tikslas

Surinkti kitų trijų šeimynų pirmąsias pamatines kortas ir ant kiekvienos tokios kortos sudėti iš eilės pagal rangą visas tos šeimynos kortas, pavyzdžiui, jeigu pirmoji atversta korta yra penkakė, tai kortos dėliosis taip – 5, 6, 7, 8, 9, 10, Q, K, A, 2, 3, 4.

Kaip žaisti?

Kelti leidžiama tik viršutines rezervų kortas ir laisvas žaidimo kortas – jos dedamos į laisvas 4 šeimynų vietas arba viena ant kitos. Žaidimo lauke kortos dėliojamos rangų žemėjimo tvarka, galima varijuoti ir spalvomis. Kortas taip pat galima dėlioti ir stulpeliais. Jeigu žaidimo lauke atsiranda laisva vietą, į ją reikia padėti kortą iš 13 kortų rezervo. Jeigu šis rezervas jau išnaudotas – dedama pagrindinio rezervo korta.

Kortos iš 13 kortų rezervo imamos po 1, o iš kito rezervo po 3. Netinkamos kortos atgal dedamos į rezervo apačia ir vėliau vėl naudojamos. Šitaip žaidžiama tol, kol sudėliojamos visos keturios šeimynos kortos arba kai nelieka galimybių perkelti kortų.

„Istheiveno“

Šis soliterio-pasjanso variantas – vidutinio sudėtingumo, tikimybė laimėti – 1 iš 10.

Kortų išdėstymas

Žaidžiama su 52 kortų malka. Kortos išdėliojamos 7 stulpeliais po 3. Apatinės stulpelio kortos atverčiamos. Taip pat reikia palikti 4 laukelius, į kuriuos bus dėliojamos kortos. Likusios kortos padedamos į rezervą, jų taip pat prireiks.

Žaidimo tikslas

Sudėlioti kortas pagal hierarchiją ir šeimynas nuo tūzo iki karaliaus – A, 2, 3, 4, 5 ir t.t.

Kaip žaisti?

Bet kurią pirmą 7 stulpelių kortą perkelkite ant kitos kortos, jeigu ji yra žemesnio rango ir kitos šeimos. Jeigu pirmoji korta tūzas – jį iškart dėkite į rietuvėms skirtą vietą. Ant pastarojo toliau dėliokite rangų didėjimo tvarka visas kitas tos šeimynos kortas. Jeigu priartėjate prie užverstos kortos – atverskite, o jeigu žaidimo lauke nelieka kortų, kurias būtų galima perkelti – nuimkite nuo likusios kortų krūvelės 7 kortas ir išdėliokite jas atverstas ant stulpelių viršutinių kortų. Pastaba – neimkite kortų iš rezervo, kol dar yra galimų ėjimų, o stenkitės atversti kuo daugiau užverstų kortų. Kortas galima perkelti ir stulpeliais. Kai kitur perkeliamos visos stulpelio kortos, į jo laisvą vietą galima padėti karalių.

„Pasjansas piramidė“

Šis, dar kitaip vadinamas Trikampiu ar Trylika. Žaidimas paremtas kortų verčių skaičiavimu – dėliojant piramidę reikia sudaryti tokias kortų poras, kad jų abiejų verčių suma būtų lygi 13 taškai. Sakoma, jog šį pasjansą lengva išmokti, bet pats žaidimas gali ir užtrukti!

kortų žaidimas pasjansas piramidė

Kortų išdėstymas

Žaidžiama su 52 kortų malka. 28 kortos išdėliojamos lyg trikampis 7 eilutėmis – viršutinė eilutė turi 1 kortą atverstą kortą, antra – 2 kortas, trečias – 3 ir t.t. Kortas reikia dėlioti nuo viršaus į apačią ir taip, kad žemesnės eilutės pridengtų aukštesnes. Likusias kortas padėkite į atskirą krūvelę kairėje, nes dešinėje pusėje dėsite išmestas kortas.

Žaidimo tikslas

Surinkti visą kortų malką, metant iš piramidės ir likusios kortų kaladės 13 taškų vertės kortas ar jų poras.

Kaip žaisti?

Pirmiausia, įsiminkite kortų vertes. Akinės kortos turi tiek taškų, kiek ir akių (tūzas vertinamas 1), o poninės kortos vertingesnės. Valetas turi  11 taškų, dama – 12, karalius – 13. Kortas iš žaidimo lauko ir rezervo meskite poromis arba po vieną (tik karalių), bet bendra išmetamų kortų vertė turi būti lygi 13 taškų. Galimi tokie metamų kortų deriniai – karalius; dama ir tūzas; valetas ir dviakė, dešimtakė ir triakė; keturakė ir devynakė; penkakė ir aštuonakė; šešakė ir septynakė.

„Trys bokštai“

solitaire žaidimas trys bokštaiTai bene pats greičiausias ir trumpiausias pasjanso variantas, pagal išdėstymą primenantis Piramidę, o pagal taisykles – Golfą.

Kortų išdėstymas

Žaidžiama su 52 kortų malka. Eilutėmis iš viršaus į apačią išdėliojamos 28 atverstos kortos į 3 skirtingas piramides – viršutinėje eilutėje per atstumą padėkite 3 kortas, antroje – po 2 kortas, pridengiančias viršutines kortas (bendroje sumoje 6), trečioje – po 3 kortas, pridengiančios antros eilutės kortas (iš viso 9), o paskutinėje – viena greta kitos 10 kortų. Visos likusios kortos sudaro rezervą, kurio pirmoji korta atverčiama ir padedama šalia.

Žaidimo tikslas

Visas žaidimo lauke išdėliotas kortas surinkti ant pirmos rezervo kortos.

Kaip žaisti?

Ant pirmosios rezervo kortos galite dėti bet kurią rangu žemesnę ar aukštesnę kortą – šeima ir spalva neturi reikšmės. Dedamą kortą galima rinkti tik iš nepridengtų kortų, o jeigu nei viena iš jų netinka – ant renkamų kortų krūvos dėkite atverstą viršutinę rezervo kortą ir tada jau jai ieškokite tinkamos. Žaidimas laimimas surinkus iš žaidimo lauko visas jame išdėliotas kortas, nesvarbu net, ar jų liko rezerve.

 „Pasjansas tuštieji langeliai“

Sumanumo ir aiškios strategijos reikalaujantis žaidimas, priversiantis net ir didžiausiu žaidimo skeptikus išbandyti dėlioti kortas. Juo labiau, kad tikimybė laimėti – 99%. Žinoma, tik tuo atveju, jeigu sukursite nepriekaištingą strategiją!

Kortų išdėstymas

Žaidžiama su 52 kortų malka. Kortų dėliojimui skirtas plotas padalijamas į 3 laukus – lauką šeimų rietuvėms dėlioti, žaidimų lauką ir atsarginį lauką, kuriame būtų galima pergrupuoti kortas. Atsarginiam ir šeimų rietuvių laukams skirkite tiek vietos, kad tilptų 4 viena šalia kitos sudėtos kortos.

Žaidimų lauke 8 stulpeliais išdėliokite atverstas kortas – pirmuose 4 po, likusiuose – po 6. Kortos turi pridengti viena kitą.

Žaidimo tikslas

Sudėlioti kortas šeimomis pagal hierarchiją nuo tūzo iki karaliaus – A, 2, 3, 4 ir t.t.

Kaip žaisti?

Kaip ir kituose pasjansuose kilnoti galima tik pirmąsias atverstas krūvelių kortas, tačiau tik po 1. Kortas galite perkelti į atsarginį arba šeimynų lauką bei ant kitų pirmųjų krūvelių kortų. Kortos dėliojamos pagal rangą mažėjimo tvarka – valetas dedamas ant damos. Be to, spalvos turi kryžiuotis – ant raudonos dedama juoda, ant juodos – raudona kortos. Tūzai kaip ir įprastuose soliterio žaidimuose iškart dedamas į jam skirtą vietą ir toliau ieškoma kortų rango mažėjimo tvarka.

Į atsarginį lauką kortą galite kelti tik tuo atveju, jeigu ten yra vietos – prisiminkite, jog ten vietos yra tik 4 kortoms. Kortos čia laikomos laikinai ir naudojamos tik tada, kol jų prisireikia žaidimo lauke arba pasitaiko proga padėti jas į šeimynų vietas.

„Bahamų kortos“

Tai dar vienas soliterio variantas, kurį vėlgi galima žaisti internete.

Kortų išdėstymas

Žaidžiama su 52 kortų kaladė. Kortos išdėstomos į 3 krūveles – vidurinė krūvelė išdėliojama trikampiu iš 10 kortų – viršuje 1 korta, antroje eilėje – 2 ir t.t. Ketvirtos eilės kortos turi būti atverstos, o visos kitos – užverstos. Dar po 5 kortas išdėliojama kairėje ir dešinėje trikampio pusėje. Viena korta iš 5 šiose krūvelėse turi būti atversta.
Likusios kaladės kortos atidedamos į rezervą, pirmoji jo korta atverčiama.

Žaidimo tikslas

Visas korteles, esančias žaidimo lauke, sudėlioti į kortų trinką apačioje.

Kaip žaisti? 

Ant pirmosios rezervo kortos reikia dėti rangu žemesnę arba rangu aukštesnę kortą – spalva ir šeimyna nesvarbios. Dėlioti galima tik laisvąsias, atverstas kortas. Užverstas kortas galima atversti tik tada, kai nuo jų nuimamos jas dengiančios kortos. Jeigu pasirinkimų nebelieka, iš rezervo imama kita korta, dedama ant viršaus ir dabar jau ant šios kortos ieškoma rangu žemesnės arba didesnės kortos.

Daugiau kortų žaidimų rasite čia.

Soliteris online: