Guarantee

Žodis susijęs su priziniu fondu ir nurodantis minimalią sumą, kuri jame bus nepaisant to, kiek žaidėjų susirinks.

Pokerio terminai "G" raide

Gallery

Nežaidžiantys žiūrovai.

Gambling

Statyti žetonus net tada, kai jie...

Go All In

Statyti visus turimus savo žetonus.

Grand

Tūkstantis dolerių arba kita valiuta.

Grinding

“Juodai dirbti”. Dažniausiai tai apibūdinamas, juodas...

Gut Shot

Situacija, kai iki eilės kombinacijos trūksta...