Kortų žaidimas KARAS

 Kortų Karas – vienas populiariausių ir seniausių vaikystės žaidimų, kurį tikriausiai bent vieną kartą gyvenime esame žaidęs kiekvienas iš mūsų. 
kortu zaidimas karas


Kaip ir kiekviename kare, taip ir šiame žaidime galima rinktis du kelius – pasiduoti arba kariauti toliau. Kurį kelią pasirinkti, turi nuspręsti pats, įvertinęs savo galimybes ir netgi tikimybių teoriją!

Geriausi kazino internetu siūlomi žaidimams:

Žaidimui reikalingos priemonės

Žaidžiama nuo 2 ir daugiau žaidėjų. Dažniausiai žaidžiama iš visos kortų kaladės, ypač kai žaidėjų skaičius didesnis. Svarbu paminėti, jog reikia pasirinkti tokį kortų skaičių, kuris dalintųsi iš žaidėjų skaičiaus, pavyzdžiui, žaidžiate trise, galite rinktis iš 24, 36 ar daugiau vienetų kortų. Be to, kuo mažesnis kortų skaičius – tuo trumpiau truks jūsų žaidimas Karas.

Kortų rango eilė nuo mažiausios iki didžiausios: dviakė, triakė, keturakė, penkakė, šešakė, septynakė, aštuonakė, devynakė, dešimtakė, bartukas, dama, karalius, tūzas, džokeris. Spalva ir kortų rūšis šiame žaidime neturi jokio skirtumo.

Žaidimo tikslas

Išmesti didesnės vertės kortą nei jūsų priešininkai ir surinkti kuo daugiau šiame kortų žaidime.

Kortų žaidimas Karas –  eiga

kortų eilėŽaidimas pradedamas išdalijus kiekvienam „Karo“ žaidėjui po vienodą skaičių kortų. Išdalijama visa kortų kaladė. Visi žaidėjai gautas korteles padeda ant stalo šalia savęs. Svarbu, jog žiūrėti, kokias gavote korteles, ir jas maišyti griežtai draudžiama.

Kortų dalytojas pradeda žaidimą. Jis paima viršutinę kortą iš savo krūvelės, ją atverčia ir padeda ant stalo. Likę žaidėjai taip pat turi paimti viršutines savo krūvelių kortas ir padėti jas šalia atverstas ant stalo. Tas žaidėjas, kurio padėtos kortos rangas didžiausias, laimi karą ir pasiima visas kortas nuo stalo ir padeda jas į atskirą krūvelę užverstas.  

Jei vienam iš žaidėjų netikėtai baigiasi kortos, jis turi paimti savo kortų krūvelę, kurią surinko laimėjęs partijas, ją kruopščiai išmaišyti ir padėti į tą vietą, iš kurios imamos ir dedamos kortos ant stalo.

Karas dviejų žaidėjų žaidime

Susiklosčius situacijai, kai dviejų žaidėjų ant stalo padėtos kortos yra vieno rango, žaidėjai turi „eiti į karą“ ir mesti vienas kitam iššūkį. Abu žaidėjai ant prieš tai išmestų savo kortų turi padėti dar po vieną kortą iš savo užverstų kortų krūvelės. Didesnio rango kortą atvertęs žaidėjas karą laimi ir pasiima visas, žaidime dalyvavusias korteles. Jeigu atsitinka taip, kad viršutinės išmestos kortos vėlgi vienodo rango – pradedamas kitas kartas ir kortos metamos tol, kol kuris nors iš žaidėjų laimi. Svarbu paminėti, jog karą laimėjęs žaidėjas pasiima ir užverstas savo „priešo“ korteles.

kortu zaidimas karas

Karas daugiau nei 2 žaidėjų žaidime

Kortų žaidimas Karas vyksta tokiu pat būdu kaip ir dviejų žaidėjų žaidime – metama korta ant viršutinių kortų, tačiau žaidžiant didesniam žaidėjų skaičiui, esama daugiau ėjimo į karą variantų, pavyzdžiui:

  1. Karas vyksta tik tarp tų žaidėjų, kurių kortos rangas yra didžiausias (pavyzdžiui, du žaidėjai išmetė po dviakę, ir du po keturakę, tad karas vyksta tik tarp triakes išmetusių žaidėjų). Galimi du laimėtojo nustatymo būdai:
  • Žaidimą laimi vienas didžiausio rango kortą turinčių žaidėjų ir pasiima visų likusių žaidėjų ant stalo padėtas kortas.
  • Kai baigia kariauti kariaujantys žaidėjai, laimėtoju tampa tas žaidėjas, kuris buvo išmetęs didžiausio rango kortą. Vadinasi, gali būti, kad laimėtoju nebūtinai taps kuris nors vienas iš kare dalyvavusių žaidėjų.
  1. Karas vyksta tarp bet kurių žaidėjų, ant stalo išmetusių vienodo rango kortas (gali būti, jog jie išmetė po dviakę, nors kitų žaidėjų kortų rangas didesnis). Šiuo atveju laimėtojas vėlgi nustatomas vienu iš aukščiau minėtų metodų.

Kas laimėjo?

Žaidimą laimi žaidėjas, likęs su visomis žaidime dalyvavusiomis kortomis.

„Karo“ žaidimas iš pinigų

Žaidėjams susitarus žaisti iš saldainių, pinigų ar kitų kažkokią vertę turinčių daiktų ir susiklosčius karo situacijai, vėlgi laimi tas, kuris turi didesnio rango kortą.

Kartais šis žaidimas žaidžiamas iš vertę turinčių daiktų, dar vadinamas „Beat me“, tačiau jo taisyklės šiek tiek kitokios.

karas kortu zaidimas

Geriausi kazino internetu siūlomi žaidimams: