Prisijunkite ir peržiūrėkite pilną video medžiagą!

Prisijungti

Pokerio žaidėjų stiliai

Kaip žaidėjas žaidžia pokerį? Koks jo stilius? Trumpai tą aprašyti mes galime naudodami du žodžius, pirmas, tai mes turime nurodyti kiek žmogus žaidžia kortų, žaidėjas gali žaisti mažai kortų „tight” arba žaisti daug kortų „loose”. Antras dalykas, ką mes turime apibrėžti tai, kaip žmogus žaidžia tas kortas, ar jis žaidžia pasyviai (”passive”) ar jis žaidžia agresyviai (”aggressive”). Sudėję pirmą ir antrą variantą gauname iš viso keturis pasirinkimus, keturis skirtingus extremumus. 1. tight passive. 2. tight aggressive. 3. loose passive. 4 loose aggressive.