Prihláste sa a pozrite si celé video!

Prihlásiť sa

Prehľad celého kola MTT so študentom [4/4] časť

Preskúmanie celého kola MTT so študentom. Toto video sa snaží o širší pohľad na situácie a ich dôkladné preskúmanie prostredníctvom umiestnenia rozsahov.

[časť 4]