Akcia

Akcia. V pokeri sú možné tieto akcie: checking, stávka alebo navýšenie.

Pokerové podmienky "A" raide

A-Game

Najlepšia možná hra pre schopnosti hráča,...

ABC Poker

Štýl hrania "štandardným" spôsobom, bez toho, aby ste sa uchyľovali k neobvyklým...

Eso

Esa. Najvyššia a najnižšia karta v rôznych...

Ace-High

Kombinácia, v ktorej nie je žiadna dvojica alebo...

Doplnok

Nákup ďalších žetónov po skončení obdobia opätovného nákupu.

Výhoda

Výhoda oproti súperovi. Výhodu možno určiť...

Agresívne

Agresívne. Slovo, ktoré sa používa na opis štýlu hry, v ktorom...

Pred nami

Vpredu. Slovo pre hráča, ktorý vedie...

All-In

Stávkovanie všetkých dostupných žetónov.

Ante

Peniaze sa musia povinne uložiť do banky pred...

Ax

Eso a akákoľvek iná karta...

sk_SKSK