ABC Poker

Štýl hry "štandardným" spôsobom, bez neobvyklých akcií. Tento štýl hry je často úspešný, ale hrozí pri ňom veľmi vysoké riziko prílišnej predvídateľnosti a straty výhody proti skúseným hráčom, ktorí tomuto štýlu rozumejú.

Pokerové podmienky "A" raide

A-Game

Najlepšia možná hra pre schopnosti hráča,...

Eso

Esa. Najvyššia a najnižšia karta v rôznych...

Ace-High

Kombinácia, v ktorej nie je žiadna dvojica alebo...

Akcia

Akcia. Medzi možné akcie v pokri patrí kontrola,...

Doplnok

Nákup ďalších žetónov po skončení obdobia opätovného nákupu.

Výhoda

Výhoda oproti súperovi. Výhodu možno určiť...

Agresívne

Agresívne. Slovo, ktoré sa používa na opis štýlu hry, v ktorom...

Pred nami

Vpredu. Slovo pre hráča, ktorý vedie...

All-In

Stávkovanie všetkých dostupných žetónov.

Ante

Peniaze sa musia povinne uložiť do banky pred...

Ax

Eso a akákoľvek iná karta...

sk_SKSK