POKEROVÝ FESTIVAL NA MALTE

Prvá šanca vyhrať miesto
Dnes večer rozdávame náš prvý 5-hviezdičkový výlet na pokerový festival na Malte. Vyhrajte balíček v hodnote 1 550 €. Ak dnes nevyhráte, môžete to skúsiť znova zajtra. Čaká na vás množstvo kvalifikácií s voľným nákupom!
Ako získať lístok:
1. Hrajte a vyhrávajte v denných kvalifikačných turnajoch
2. Vyhrajte VIP balíček na slnečnú Maltu v hodnote 1 550 €
3. Súťažte na Malte o garantovaný cenový fond 500 000 €

Registrácia

1. Akcia sa začína 15. augusta o 00:01 a trvá do 8. októbra 2018.
2. Všetky časy v propagácii sú miestne.
3. Výherné balíčky nie je možné vymeniť za hotovosť. Výherné balíčky môžu byť prevedené na iného hráča podľa uváženia pokerovej administratívy.
4. Ak hráč vyhrá v kvalifikačnom turnaji viac ako jedno miesto, výhry za ostatné vyhrané miesta sa nevyplácajú.
5. Ak hráč vyhrá viac ako jeden balíček, za ostatné vyhrané balíčky sa nevyplácajú žiadne výhry.
6. Výherca balíka preberá zodpovednosť za úspešné absolvovanie príslušných turnajov a musí sa uistiť, že doklady potrebné na cestu (pas a víza, zdravotné poistenie) sú platné a nespôsobia žiadne ďalšie problémy. Chýbajúce dokumenty môžu mať za následok diskvalifikáciu.
7. Účasťou na turnaji alebo kvalifikácii Battle of Malta hráči súhlasia s tým, že v prípade výhry balíka budú nosiť vydané menovky (napr. čiapky, tričká, odznaky) a oblečenie podľa pokynov pokerovej administratívy.
8. Účasťou na propagačnej akcii hráči súhlasia s tým, že ich mená, prezývky a fotografie môžu byť použité na propagačné účely.
9. Betsafe Poker si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky Akcie podľa vlastného uváženia, vrátane ukončenia Akcie, ak má Betsafe dôvod domnievať sa, že pravidlá Akcie nie sú dodržiavané.
10. Ak hráči hrajú v tajnej dohode a inak porušujú pravidlá, všetky výhry prepadnú a hráčsky účet môže byť zrušený.
11. Platia tiež bežné pravidlá pokerovej herne a Podmienky herne Betsafe.
12. Betsafe je jediným rozhodcom tejto propagačnej akcie a všetky rozhodnutia sú konečné a nemenné.
13. Spoločnosť Betsafe si vyhradzuje právo zmeniť podmienky propagačnej akcie podľa vlastného uváženia alebo akciu kedykoľvek ukončiť bez ďalšieho upozornenia.
14. Účasťou v súťaži sa hráči zaväzujú dodržiavať tieto pravidlá. Platia tiež Všeobecné podmienky. 15. Betsafe si vyhradzuje právo kedykoľvek zakázať akúkoľvek účasť a vylúčiť účastníkov z akcie, ak má Betsafe dôvod domnievať sa, že účastník porušil tieto pravidlá a/alebo Všeobecné podmienky a/alebo zneužíva akciu.
15. Všetky osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo), ktoré organizátor kampane získa od osoby zúčastnenej na kampani a patriacej LSG, môžu byť použité na administratívne a propagačné účely súvisiace s kampaňou. Osobné údaje môžu byť použité aj na účely prieskumu trhu vrátane analýzy a vzťahu medzi našimi produktmi a zákazníkmi, pričom súhlas hráča s týmito pravidlami sa považuje za súhlas s uvedeným použitím.
16. Účasťou na Akcii hráči tiež súhlasia s tým, že Organizátor môže poskytnúť osobné údaje hráčov spoločnostiam tretích strán, ktoré spolupracujú s LSG, na základe zákonných dohôd o ochrane údajov a na tieto účely: na správu Akcie alebo na ďalšiu propagáciu aktivít Organizátora účastníkom Akcie alebo spoločnostiam tretích strán, ktoré sú zahrnuté do Akcie LSG.
17. Všetky osobné údaje získané počas kampane budú chránené v súlade so zásadami ochrany osobných údajov LSG, ktoré sú k dispozícii na nahliadnutie: tu .