Kartová hra Kolotoč

Trochu nostalgická, ale stále obľúbená a často hraná kartová hra Kolotoč. Ak máte radi kartové hry a matematiku, je to hra pre vás. Tu je prehľad pravidiel kartovej hry Kolotoč. Kartová hra kolotoč online

Pravidlá kartovej hry Kolotoč

Počet hráčov

2, 3 alebo 4 hráči. Kolotoč sa zvyčajne hrá vo dvojiciach - dvaja hráči proti dvom hráčom z druhého tímu. Hráči v jednej dvojici sedia oproti sebe a odrezané karty ukladajú na jednu hromádku. Po odohraní hry sa spočítajú body.

Hrá sa dovtedy, kým jeden z dvojice nezíska 120 bodov ako prvý. V prípade dvojíc alebo trojíc sa body získavajú pre každého hráča zvlášť.

Karta - hra - kolotoč

Nástroje potrebné na hru

Hra sa hrá so štandardným balíčkom 56 kariet, ktorý obsahuje 52 bežných kariet a 4 extra karty, z ktorých 3 sú žolíky, známe aj ako "žolíky", "žolíky", "žolíky", "žolíky", "žolíky", "žolíky", "žolíky", "žolíky", "žolíky", "žolíky", "žolíky", "žolíky", "žolíky", "žolíky" a "žolíky". žolík - smiech) a 1 "metla".

Žolíky sú zoradené podľa ich bodovej hodnoty, pričom karta s najvyššou bodovou hodnotou má 20 bodov a ostatné karty majú 15 a 11 bodov..

Poznámka - ak je v balíčku menej ako 56 kariet, môžete hrať bez žolíka. Pri 55 kartách sa zvyčajne hrá bez najcennejšieho žolíka - karty 20 bodov alebo metly.

Ak sa hrá len s 54 kartami, najcennejší žolík aj metla sa zahodia - hra sa hrá len s dvoma žolíkmi, 15 a 11.

Cieľ hry

Zbierajte čo najviac bodov, niekedy nazývaných fantasy body. Jeden list s 56 kartami má 30 bodov a hrá sa do 120. Ruka s 55 kartami dosahuje 90 bodov a ruka s 54 kartami dosahuje 60 bodov.

Bodovanie

10 body udelená najvyššiemu žolíkovi s číslom 20

5 body pre stredného žolíka s číslom 15

3 body udelená za najnižší žolík s číslom 11

2 body sa udeľuje za bubnovú desiatku, ktorá sa nazýva "kolotoč".

2 body udelené pre vinárske duo

2 body udelená hráčovi s najvyšším počtom vín v ruke.

2 body udeľuje sa hráčovi s najvyšším počtom kariet v ruke (vrátane kariet, ktoré sú hodnotené samostatne).

1 bod je suma získaná za každé vybrané eso

Poznámka. Ak majú dvaja hráči v jednej ruke najvyšší počet kariet alebo vín, t. j. párny počet kariet alebo vín, delia si body o 1. Ak majú najvyšší počet kariet alebo vín traja alebo viac hráčov, body sa neprideľujú.

Hranie kolotoča

karta-hra-karusel

Zdieľať

Rozdávajúci po dôkladnom zamiešaní balíčka rozdá každému hráčovi 4 karty. Po rozdaní kariet hráčom sa na stôl vyloží ďalších 8 kariet lícom nahor. J

Ak hráte s balíčkom 55 kariet, 7 kariet sa vyloží lícom nahor, ak s balíčkom 54 kariet, 6 kariet sa vyloží lícom nahor. Hráč naľavo od rozdávajúceho začína hru, takže sa hrá v smere hodinových ručičiek.

Začiatok hry

Ak má hráč v ruke kartu rovnakej hodnoty ako karta na stole, môže ju rozrezať tak, že ju položí na stôl a zdvihne. Odrezané karty sa v danom liste ďalej nepoužívajú a odkladajú sa na spoločnú hromádku.

Ak sa na stole nachádzajú dve alebo tri rovnaké karty, môžete ich všetky naraz rozdeliť rovnakou kartou.

Množstvo očí

Ak sa súčet líc viacerých kariet na stole rovná súčtu líc kariet vo vašej ruke, môžete si vziať aj tieto karty (napr. ak je na stole trojka a štvorka a vy máte v ruke sedmičku, môžete si tieto tri karty vziať v jednom ťahu, alebo ak sú na stole 3 esá a vy máte v ruke trojku, potom si k nej vezmete všetky esá).

Na stole je viac kombinácií kariet, ktoré zodpovedajú počtu očí karty v ruke (v tomto prípade sedmička alebo trojka).

Ak sa súčet očí jednej alebo viacerých kariet v ruke rovná súčtu očí inej karty v ruke, môže byť menšia karta položená na vrch kariet, ktoré tvoria súčet očí. Až v nasledujúcom ťahu však musia byť všetky zobrané.

Na stole je napríklad dvojka a trojka a v ruke je eso (eso sa v tejto hre považuje za valacha) a šestka. Tieto tri karty môžete dať na jednu hromádku (dvojka, trojka a eso) a v ďalšom ťahu si vziať zo stola šestku.

Druhý hráč môže hromádku tiež prekročiť, ak je na rade a má tiež šestku, alebo môže položiť ďalšiu kartu, aby doplnil súčet ostatných kariet v ruke, a potom ju v ďalšom ťahu rozrezať.

Páni (komorník, niekedy nazývaný "barman", kráľovná, niekedy nazývaná "panna", a kráľ) sa od stola prechádzajú len v pároch, t. j. jeden kráľ prechádza len cez jedného kráľa, jedna kráľovná prechádza len cez jednu kráľovnú.

Výnimka - ak sú na stole tri karty s jedným menom, napr. jeden valach môže zlikvidovať tri valachy na stole, jedna dáma môže zlikvidovať všetky tri dámy na stole a jeden kráľ môže zlikvidovať všetky tri zostávajúce krále.

Keď sa na stôl hodí "metla", všetky zostávajúce karty sa "zmetú" zo stola.

Ak nie je možné vykonať žiadnu z uvedených akcií, musíte jednu zo svojich kariet položiť na stôl a ostatní hráči urobia to isté, kým sa nevyskytne príležitosť znovu rozrezať a získať body.

Keď všetci hráči použili všetky štyri svoje karty, ten istý hráč rozdá každému hráčovi ďalšie štyri karty, ale už žiadne ďalšie karty na stole neotvára. Hra sa hrá, kým sa nevyložia všetky karty.

Posledné zostávajúce karty na stole si berie hráč, ktorý ako posledný niečo preškrtol.

Kartová hra Kolotoč. Ako získať viac bodov?

Dôležitým sa stáva párový strih dám, kráľov a kráľov. Pokiaľ hráč v priebehu hry neprekríži karty kráľovien metlou, vždy sa vyskytnú páry kariet kráľovien.

Túto kartu môžete použiť na "záchranu konca", t. j. pokúsiť sa odrezať poslednú kartu v ruke tak, aby boli zahrnuté aj karty, ktoré neboli odrezané. Za vyšší počet kariet sa udeľujú ďalšie body

Ak na stole nezostali žiadne karty, pokúste sa najprv odhodiť karty s najnižším počtom bodov alebo strategicky premýšľajte, aké kombinácie môžete vytvoriť s kartami, ktoré máte.

Niekedy sa vytvárajú kombinácie so žolíkmi, napr. 11. žolík sa kombinuje s tromfovou osmičkou a esom s nádejou, že v nasledujúcom ťahu sa tieto karty vyrežú 20. žolíkom a získa sa veľa bodov. Ak máte metlu, neváhajte a pozametajte celú hromadu bodov a kariet zo stola.

Sledujte akcie a karty svojho spoluhráča vo dvojici - často tým, že spolu hádžete dobré karty na súpera, dávate svojmu partnerovi skvelú príležitosť vymyslieť niekoľko skvelých kombinácií.

Nezabudnite, že viac kariet vám prinesie viac bodov, preto sa ich snažte nazbierať čo najviac.

Kto vyhral?

Po skončení prvého kola sa spočítajú body a začne sa druhé kolo hry. Karty pre ďalšiu hru rozdáva porazený tím. Ako bolo uvedené vyššie, hra sa hrá dovtedy, kým jeden hráč alebo dvojica hráčov nemá najvyšší počet bodov a nedosiahne maximálnu hranicu 120, 90 alebo 60 bodov - vyhráva hru.

Ak sa chcete naučiť ďalšie kartové hry, prejdite na tento odkaz.

 Kartová hra kolotoč online