Prihláste sa a pozrite si celé video!

Prihlásiť sa

Význam pot odds v hre [časť 1]

Žiak ukáže, ako si osvojil vedomosti z predchádzajúcej hodiny. Hľadáme najväčšie chyby a tie sa dajú ľahko opraviť. Hlbšie sa venujeme významu šancí na banku v hre.

[časť 1]